E-tjänster för kommun och politik

 • Anmälan autogiro

  I denna e-tjänst ger du ett medgivande för autogiro för fakturor från Bergs kommun avseende barnomsorg, äldreomsorg, vatten avlopp och renhållning eller övriga fakturor.

 • Anmälan till tomtkö

  Här kan du som privatperson ställa dig i kö för att reservera eller köpa någon av de småhustomter som kommunen tar fram och säljer. Genom att ställa sig i tomtkön har du "förtur" till tomterna innan vi erbjuder dem till allmänheten.

 • Ansök om flaggning

  Här kan du ansöka om flaggning utanför kommunhuset i Svenstavik.

 • Begära ersättning för uppdrag inom POSOM

  Har du haft uppdrag som frivillig inom POSOM begär du ersättning här.

 • Begära ersättning som förtroendevald

  Här begär du som förtroendevald ersättning för sammanträden och förrättningar som du har deltagit på.

 • Begäran om registerutdrag

  Genom denna e-tjänst kan du begära registerutdrag enligt GDPR som visar vilka personuppgifter som finns om dig hos kommunen.

 • Fråga till kommunfullmäktige - Allmänhetens frågestund

  Du som är folkbokförd i Bergs kommun är varmt välkommen att ställa frågor till kommunfullmäktige. Använd gärna e-tjänsten på den här sidan när du vill ställa din fråga.

 • Lämna medborgarförslag

  Om du är folkbokförd i kommunen kan du i denna e-tjänst lämna ett medborgarförslag.

 • Lämna synpunkter

  I vår e-tjänst Lämna synpunkter kan du lämna synpunkter, klagomål eller beröm gällande kommunens service.

 • Redovisning av erhållet partistöd

  En redovisning ska lämnas till Bergs kommuns stabsavdelning senast den 30 juni året efter att stödet lämnats. Om redovisning inte inkommer inom föreskriven tid, utbetalas inget stöd för nästkommande år.

 • Samordning av frivilliga initiativ för flyktingar från Ukraina

  Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser inför en möjlig, kommande flyktingström från Ukraina. Exempelvis om du har husrum, kläder, hygienartiklar, transporthjälp eller annat att erbjuda.

 • Säker inlämning av digitala handlingar

  I denna e-tjänst kan du på ett säkert sätt skicka in digitala handlingar till kommunen antingen som privatperson eller som företag, organisation eller motsvarande.