Samebyar i Bergs kommun

I kommunen finns fyra samebyar vilkas betesområden stäcker sig över flera kommungränser. Samebyarna är Tåssåsen, Handölsdalen, Mittådalen och Njarke.

En sameby är inte en by i ordets vanliga betydelse, utan en förening av enskilda företagare samt ett geografiskt betesområde för renarna, som nyttjas under olika årstider. Samerna kallas ofta för de åtta årstidernas folk och det tack vare de åtta årstiderna i renskötselåret, där de följer renarna mellan olika betesområden. Under vinterhalvåret är, exempelvis, samerna med sina renar på vinterbete i skogslandet medan de under sommaren är i hela fjällområdet.

Rennäringen är en stor näring i kommunen och tillhandahåller ett lokalproducerat naturligt ekologiskt och klimatsmart livsmedel. Renen är också grunden för den samiska kulturen och från vilket allt utgår ifrån. Den knyter ihop banden med det ursprungliga samiska samhället och visar på en historisk kontinuitet, från det ursprungliga jägarsamhället till dagens moderna renskötsel.

Som besökare i regionen kan du ta del av både samiska smak- och kulturupplevelser. Samiska näringsidkare i Bergs kommun producerar och säljer samiska delikatesser från ren och samiskt hantverk.

Den samiska kulturen och rennäringen är en viktig del av Bergs kommuns identitet. Du är välkommen som gäst i Saepmie - Sameland.