Lämna synpunkter eller klagomål inom omsorg och stöd

Att ta emot och ta tillvara synpunkter och förslag är en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter om hur vi sköter vårt uppdrag ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Så här kan du göra för att lämna dina synpunkter

Du kan lämna synpunkter genom vår e-tjänst.

E-tjänst: Lämna synpunkter

Om du ändå inte är nöjd...

Är du inte nöjd med kommunens hantering av ett klagomål kan du göra en
anmälan till Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats..