Frivilliga uppdrag

 • Anhörigbehörighet

  En familjemedlem som har tappat förmågan att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter på grund av varaktig sjukdom kan behöva hjälp med att hantera sitt dagliga liv. Det är vanligt att det är en anhörig som hjälper till, men det kan också vara någon utanför familjen som hjälper personen.

 • Familjehem

  Familjehem kallades tidigare fosterhem och innebär att barn eller ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sin biologiska familj kan placeras i ett annat hem. Placering i familjehem kan vara för kortare eller längre tid

 • God man, förvaltare och förmyndare

  Personer som har svårt att själva tillvarata sina rättigheter och intressen kan behöva hjälp av andra, exempelvis genom godmanskap eller förvaltarskap.

 • Kontaktfamilj

  Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ungdom i sitt hem och sin vardag en eller ett par gånger i månaden med huvudsyftet att ge tid och en trygg miljö för barnet.

 • Social kontaktperson

  En kontaktperson är en vuxen person som ägnar några timmar per vecka av sin fritid till att umgås med en ung eller vuxen person som har behov av att vidga sitt sociala nätverk. Det kan röra sig om att vara ett stöd i skolarbetet, att hitta en bra fritidssysselsättning eller något annat som den unge/vuxna personen behöver stöd i.

 • Särskilt förordnad vårdnadshavare

  När ensamkommande barn/unga beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses om föräldrarna är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden.