God man, förvaltare och förmyndare

Personer som har svårt att själva tillvarata sina rättigheter och intressen kan behöva hjälp av andra, exempelvis genom godmanskap eller förvaltarskap.

Ansökan om god man eller annan ställföreträdare kan göras för personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom. Den person som får en ställföreträdare till sin hjälp kallas för huvudman. Godmanskap är frivilligt, och en god man måste alltid ha sin huvudmans godkännande när det gäller olika åtgärder.

God man

Om en person behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och sin egen omvårdnad kan tingsrätten utse en god man. Godmanskap är frivilligt och bygger på samarbete mellan parterna. Godmanskap får inte användas om hjälp finns att få på något annat, mindre ingripande sätt, till exempel genom anhörigbehörighet eller fullmakt .

Förvaltare

Om någon är ur stånd att sköta sig eller sina tillgångar, kan tingsrätten besluta om ett förvaltarskap. I förvaltarskap är förvaltaren ensam företrädare för personen som förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap får inte användas om det räcker med att god man utses eller om hjälp finns att få på något annat, mindre ingripande sätt.

Förvaltarskap kallades tidigare för omyndigförklaring, ett begrepp som avskaffades 1989.

Förmyndare

Alla omyndiga måste ha en förmyndare. Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna är vårdnadshavare är de också förmyndare.

Ansök om god man eller förvaltare

Kontakta Överförmyndarkontoret. Blanketter för anmälan och ansökan finner du på Bräcke kommuns webbplats. Länk till annan webbplats.

Intresserad av uppdrag hos oss?

Vi söker frivilliga personer som vill bli god man och förvaltare!

Lämna en intresseanmälan till ofn@bracke.se så berättar vi mer.

Överförmyndarnämnden i Bräcke, Härjdalen och Berg

Efter beslut av kommunfullmäktige samarbetar Bergs kommun, Bräcke kommun och Härjedalens kommun när det gäller överförmyndarverksamheten. Sedan den 1 september 2010 handläggs alla överförmyndarfrågor av Bräcke kommun och du som anhörig eller ställföreträdare har kontakt med deras handläggare.

På vår sida Överförmyndarnämnden kan du läsa mer.