Funktionsvariationer

 • Ansök om insatser eller stöd vid funktionsnedsättning

  Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället.

 • Boende för personer med funktionsvariationer

  Boende med särskild service för vuxna. Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande behov av tillsyn och omvårdnad att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

 • Bostadsanpassning

  Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

 • Färdtjänst och riksfärdtjänst

  Vänd dig till Länstrafiken Jämtland om du har frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst i Bergs kommun.

 • LSS, lagen om stöd och service

  Personer med omfattande funktionsnedsättning kan få stöd och service i vardagen. Insatserna in ramen för LSS, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, bygger på frivillighet och måste sökas.

 • Parkeringstillstånd

  Parkeringstillståndet är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare ditt färdmål.

 • Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

  Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som du kan behöva när du är eller har varit sjuk eller skadad. Rehabilitering på kommunens särskilda boenden, korttidsboende och i hemsjukvården genomförs av Kommunrehab.