Boende för personer med funktionsvariationer

Boende med särskild service för vuxna. Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande behov av tillsyn och omvårdnad att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal bostäder som är grupperade kring gemensamma utrymmen där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. I kommunen finns fyra gruppbostäder. Ett äldreboende LSS som är beläget i Åsarna samt tre gruppbostäder som är belägna i kommunens centralort, Svenstavik. Alla boende har sin egen kontaktpersonal som har extra ansvar för att hjälpa den boende med ekonomi och inköp. I Bergs kommun använder vi tydliggörande pedagogik som arbetsmetodik samt alternativ kompletterande kommunikation (AKK).

Ansökan till boende

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens biståndshandläggare. Läs mer om att ansöka om stöd enligt LSS eller SoL.

Byvägens gruppbostad

Byvägens gruppbostad är förlagd i Åsarna, i anslutning till Treklöverns boende för äldre.

Här ges särskild service för äldre med funktionsnedsättning, med personal dygnet runt för att de boende ska kunna leva som andra och delta i samhällslivet.

Skogsvägens gruppbostad

Skogsvägens gruppbostad har gemensam huvudingång till lägenheterna och satellitlägenheter kopplade till gruppbostaden. På Skogsvägen har alla boende tvårumslägenheter.

Här ges särskild service, med personal dygnet runt utom när de boende är på arbetet, för att de boende ska kunna leva som andra och delta i samhällslivet.

Ringvägens gruppbostad

Ringvägens gruppbostad består av fyra lägenheter med gemensamhetsutrymme i mitten. Alla lägenheter är lika stora. De består av ett stort rum med köksavdelning och ett stort badrum. Det finns även satellitlägenheter kopplade till gruppbostaden.

Här ges särskild service, med personal dygnet runt för att de boende ska kunna leva som andra och delta i samhällslivet.

Granvägens gruppbostad

Granvägens gruppbostad består av ett antal lägenheter med varierande storlek. Det finns även satellitlägenheter kopplade till gruppbostaden.

Här ges särskild service, med personal dygnet runt för att de boende ska kunna leva som andra och delta i samhällslivet.

Korttidshem

I Bergs kommun finns ett korttidshem för barn och unga.
Korttidsverksamhet utanför det egna hemmet innebär att barn och ungdomar under kortare eller längre tid, vardagar eller helg/skollov, vistas på ett korttidshem. Korttidsvistelse kan ges som en regelbunden insats, eller som en lösning vid akuta situationer, genom beslut av LSS-handläggare.

Vad är ett korttidshem?

Ett korttidshem kan fylla många olika funktioner. För de som är yngre kan det vara ett sätt att knyta nya kontakter med såväl vuxna som andra barn. För de lite äldre ungdomarna kan det vara ett sätt att börja träna på att flytta hemifrån och klara sig utan mamma och pappa. Korttidshemmet vill erbjuda en meningsfull och trygg korttidsverksamhet för barn och ungdomar och vill bidra till en stimulerande och hållbar utveckling för varje enskilt barn/ungdom. En del av målsättningen är att skapa förutsättningar för en möjlig frigörelse från familj och ge en förberedelse inför vuxenlivet. De barn/ungdomar som har plats hos Bergs kommuns korttidshem, har det genom LSS § 9:6 där ett beslut ligger bakom antalet dygn/månad. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar i personkretsen från 0-21 år och strävar efter ett nära samarbete med hem, skola och barnhabilitering för att alla skall arbeta mot samma mål. Knutet till korttids finns en sjuksköterska som ansvarar för medicinsk delegering.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare.