Äldre

 • Ansök om stöd och omsorg

  Du som är över 65 år och behöver hjälp för att klara din vardag kan få stöd och omsorg av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan känna dig trygg och bo kvar hemma så länge som möjligt.

 • Boenden

  Information om kommunens boenden för äldre, trygghetsboende, korttidsboende och smittskydd i boenden.

 • Färdtjänst och riksfärdtjänst

  Vänd dig till Länstrafiken Jämtland om du har frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst i Bergs kommun.

 • Hemtjänst och stöd hemma

  Information om bostadsanpassning, hemsjukvård, hemtjänst, nyckelfria lås, städning, digital tillsyn via trygghetskamera och trygghetslarm.

 • Kvalitetsarbete i äldreomsorgen

  All personal i äldreomsorgen ska arbeta för att du får leva ett värdigt liv och känner välbefinnande. Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att all personal du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål.

 • Mat inom äldreomsorg

  I Bergs kommun sätter vi gästen i fokus, och ett av våra mål är att laga maten där gästerna finns. Våra tolv tillagningskök gör sitt bästa för att gammal som ung ska få mat tillagad med kärlek att avnjutas i en trevlig miljö.

 • Parkeringstillstånd

  Parkeringstillståndet är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare ditt färdmål.

 • Stöd vid demenssjukdom

  Demensteamet finns till för dig som har, eller är anhörig till en person med, demenssjukdom. Målet är att bidra till ökad livskvalitet hos demenssjuka och deras anhöriga genom kunskap, råd och stöd.

 • Äldreomsorg för nationella minoriteter

  I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: samer, som även är urfolk, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Tillhör du någon av dessa minoriteter har du genom lagstiftningen särskilda rättigheter till exempel när det gäller att bibehålla och utveckla din kultur och ditt språk.