Äldre

 • Ansök om stöd och omsorg

  Du som är över 65 år och behöver hjälp för att klara din vardag kan få vård och omsorg av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan känna dig trygg och bo kvar hemma så länge som möjligt.

 • Boenden

  Information om kommunens boenden för äldre, trygghetsboende, korttidsboende och smittskydd i boenden.

 • Färdtjänst och parkeringstillstånd

  Parkeringstillståndet är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare ditt färdmål. Behöver du istället beställa färdtjänst? Hör av dig till Länstrafiken Jämtland.

 • Hemtjänst och stöd hemma

  Information om bostadsanpassning, hemsjukvård, hemsändning, hemtjänst, nyckelfria lås, stärdning, tillsyn via trygghetskamera och trygghetslarm.

 • Kvalitetsarbete i äldreomsorgen

  All personal i äldreomsorgen ska arbeta för att du får leva ett värdigt liv och känner välbefinnande. Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att all personal du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål.

 • Mat inom äldreomsorg

  I Bergs kommun sätter vi gästen i fokus, och ett av våra mål är att laga maten där gästerna finns. Våra tolv tillagningskök gör sitt bästa för att gammal som ung ska få mat tillagad med kärlek att avnjutas i en trevlig miljö.

 • Stöd vid kognitiv sjukdom, demens

  Omkring 150 000 personer i Sverige har en demenssjukdom. Demens räknas till en av våra folksjukdomar och risken att drabbas ökar med stigande ålder.

 • Äldreomsorg för nationella minoriteter

  I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: samer, som även är urfolk, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Tillhör du någon av dessa minoriteter har du genom lagstiftningen särskilda rättigheter till exempel när det gäller att bibehålla och utveckla din kultur och ditt språk.