Hemtjänst och stöd hemma

 • Bostadsanpassning

  Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

 • Hemsjukvård

  Har du ett behov av hälso- och sjukvård? Kontakta i första hand din hälsocentral. Det är alltid regionen som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården. Din hälsocentral uppmärksammar om behov av hemsjukvård finns, som sedan planeras i samråd.

 • Hemtjänst

  Om du behöver hjälp med att utföra nödvändiga vardagssysslorna kan du få hjälp från hemtjänsten. Omfattningen av hemtjänstinsatserna kan variera utrifrån dina behov.

 • Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

  Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som du kan behöva när du är eller har varit sjuk eller skadad. Rehabilitering på kommunens särskilda boenden, korttidsboende och i hemsjukvården genomförs av Kommunrehab.

 • Trygghet i hemmet

  Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du få stöd och hjälp av olika digitala och tekniska hjälpmedel. Det kan till exempel vara tillsyn via trygghetskamera, trygghetslarm och nyckelfria lås.