Trygghetslarm

Personer i eget boende, som på grund av sjukdom eller handikapp behöver ha lätt att komma i kontakt med äldreomsorgens personal, kan få trygghetslarm inkopplat. Samma sak gäller dem som rent allmänt känner sig otrygga.

Med trygghetslarm når du personal dygnet runt, något som kan kännas bra även för de anhöriga. Trygghetslarm ansöker du om hos kommunens biståndshandläggare.

Vad är ett trygghetslarm?

Ett trygghetslarm gör det möjligt att snabbt kunna påkalla hjälp vid akuta situationer, till exempel om du har ramlat. Trygghetslarmet gör att du kan leva ett självständigt liv i eget boende och samtidigt vara säker på att hjälp finns till hands när det behövs. Larmet består av en telefon som kopplas till ett strömuttag. Till larmet hör också en larmknapp som bärs runt handleden eller runt halsen.

Trygghetslarm i eget boende skall ses som en extra trygghet och en försäkran om att du kan få hjälp om något händer dig. Du kan få kontakt med larmpersonal dygnet runt. Trygghetslarmet är kopplat via larmcentral till hemvårdens personal.

Hur ansöker jag?

Ansökan om trygghetslarm gör du hos din biståndshandläggare som du når via Bergs kommuns växel tel: 0687-161 00.

Hur gör jag när jag behöver hjälp?

Då trycker du på larmknappen i två sekunder. Du kan också trycka på den röda knappen på larmtelefonen.

Vad händer när jag trycker på larmknappen?

Trygghetstelefonen ringer upp larmcentralen och öppnar en röstförbindelse så att operatören kan prata med dig.

Vad händer om jag råkar larma av misstag?

Ingen skada skedd. När larmoperatören svarar talar du bara om att du råkat larma av misstag.

Ska jag alltid ha larmet på mig?

Ja, du ska alltid ha larmet på dig. För du vet inte i förväg när du kan behöva hjälp. Larmknappen är vattentät och du kan använda den även när du duschar, badar och diskar.

Vad kostar ett trygghetslarm?

Installationen är gratis, därefter betalar du en fast avgift per månad - oavsett hur många gånger du larmar. Avgiften omfattas av den s.k. "maxtaxan" inom äldreomsorgen. Aktuella taxor hittar du här.

Viktigt att tänka på

  • När du har fått trygghetslarmet beviljat skall du lämna en nyckel till den personal som kommer och installerar trygghetslarmet. Du får ett kvitto på att du lämnar ifrån dig nyckeln. Nyckeln förvaras i låst nyckelskåp i hemvårdens grupplokal.
  • Larmfunktionen fungerar säkrast inne i bostaden.
  • Tänk på att alltid ha larmknappen på dig när du är i bostaden och även när du badar eller duschar- larmknappen är vattentät.
  • Lämna larmknappen hemma om du åker in på sjukhus eller när du reser bort.
  • Ljudet från högtalaren försämras om du lägger saker på trygghetslamet.
  • Meddela biståndshandläggare eller hemvårdspersonal om dina anhöriga byter telefonnummer.

När du flyttar eller lämnar tillbaka larmet

När du flyttar från kommunen eller inte längre behöver trygghetslarm, ska trygghetslarm och larmknapp lämnas tillbaka till hemvården. Du eller anhöriga kvitterar då även ut dina inlämnade nycklar till bostaden. Observera att det inte är tillåtet att ta med sig larmet vid flytt till annan kommun. Larmet kommer inte att fungera och ingen hjälp kommer när du larmar. Vid flytt inom kommunen, ta kontakt med biståndshandläggare och/eller hemvårdspersonal.

Trygghetssamtal

Även om du inte behöver praktisk hjälp av hemtjänsten kan de ringa till dig varje dag för att höra hur du mår.