Digital tillsyn

Bergs kommun erbjuder efter biståndsbeslut tillsyn med stöd av trygghetskamera. Digital tillsyn via trygghetskamera kan vara ett alternativ eller ett komplement till traditionell tillsyn.

Hembesök nattetid uppskattas inte av alla, en del kan bli störda i sin nattsömn när hemtjänstpersonal kommer på besök. Är man lättväckt kan dörrar som öppnas och lampor som tänds vara störande. Det är dessutom mer flexibelt än vanliga besök och du kan själv välja vilka klockslag som du vill att tillsynsbesöken ska ske.

Så här gör du för att få digital tillsyn

Du som vill ansöka om digital tillsyn i stället för ett fysiskt besök gör det genom att ta kontakt med biståndshandläggare på telefon 0687-16100.

Så här fungerar det

Väljer du att få tillsyn via trygghetskamera så kommer personal hem till dig för att installera trygghetskameran. Den placeras på väggen eller på en byrå i närheten av överenskommen plats. Trygghetskameran är mörkerseende och bilden rörlig. Ingen ljudavlyssning eller lagring av bildsekvenser sker. Det gå heller inte att kommunicera via trygghetskameran.

Utifrån dina behov bestämmer du vilka tider som trygghetskameran ska slås på. Mellan de tider ni bestämt att besöken ska ske är systemet låst och trygghetskameran avslagen.

När tillsynsbesöken ska ske loggar personalen in i ett program i systemet. Via programmet kan de se så att allt ser bra ut. Efter 1 minut slås trygghetskameran av. Det är ingenting som spelas in och därför heller inget som sparas eller som någon annan kan ta del av.

Varje inloggning i systemet registreras. Detta gör det möjigt att se vem som har loggat in i systemet och när, vilket kan användas både för att följa upp tillsynen och för att säkerställa att den har genomförts.

Om någonting inte står rätt till så kommer personalen ut och tittar till dig.

Avgift

Denna insats är helt kostnadsfri, vilket innebär att du inte behöver betala för varken teknik eller tillsynen. Tillsyn via trygghetskamera är helt kostnadsfritt till skillnad mot fysiska besök som debiteras enligt gällande taxa.