Hemtjänst

Om du behöver hjälp med att utföra nödvändiga vardagssysslorna kan du få hjälp från hemtjänsten. Omfattningen av hemtjänstinsatserna kan variera utrifrån dina behov.

När du får insatser från kommunen utses en omsorgskontakt för dig, detta är en av de personer som kommer att utföra insatser hemma hos dig. Du och hemtjänstpersonalen planerar tillsammans hur insatserna ska utformas.

Hemtjänstavgiften beräknas utifrån den inkomst du har och hur lång tid det tar att hjälpa dig, se avgifter.

Serviceinsatser

Inköp och ärenden

Om du inte på egen hand kan göra dina inköp eller uträtta ärenden finns möjlighet att få hjälp av hemtjänsten med det.

Städning och skötsel av hemmet

Du kan få hjälp med praktiska sysslor i hemmet, såsom städning och tvätt av kläder. Om du bor tillsammans med någon som klarar av att sköta hemmet på egen hand kommer du inte att beviljas hjälp med skötsel. Undantag kan göras om du vårdar eller vårdas av någon närstående. Skötsel av hemmet kan då beviljas som avlastning för den som vårdar.

I skötsel av hemmet ingår inte trädgårdsarbete, snöskottning, fönsterputsning, storstädning eller städning av exempelvis källare och vindsutrymmen.

Du kan få hjälp att städa två rum och kök var tredje vecka.

Tvätt av kläder, sänglinne och handdukar ingår också i skötsel av hemmet. Vård av kläder, exempelvis att vädra kläder eller sy i knappar ingår. Mangling eller strykning av sängkläder, handdukar eller anhörigas kläder ingår inte.

Om du inte själv kan bädda, diska, plocka undan efter maten, tömma sopor eller vattna blommorna kan du få hjälp med uppsnyggning.

Omvårdnadsinsatser

Personlig omvårdnad

Även om du behöver mycket hjälp med den personliga omvårdnaden kan du bo kvar hemma. Personlig omvårdnad kan vara hjälp när som helst under dygnet med att ta sig i och ur sängen, förflytta sig, sköta den personliga hygienen eller klä på och av sig.

Ledsagning

Du kan få hjälp att ta dig till hälsocentral, läkare eller tandläkare om du inte själv kan ta dig dit. I första hand ska anhöriga eller frivilligorganisationer följa med dig.

Måltider

Du kan få hjälp från hemtjänsten med att tillaga frukost, mellanmål och kvällsmat. Huvudmålet får du i första hand genom matdistribution eller annan färdiglagad mat. Vid mycket speciella skäl kan du få hjälp med matlagning.