Hemtjänst

Om du inte själv kan utföra de nödvändiga vardagssysslorna hemma kan du få hjälp från hemtjänsten. Omfattningen av hemtjänstinsatserna kan variera från några timmar i månaden till hjälp vid flera tillfällen per dygn.

När du får insatser från kommunen utses en kontaktman för dig, detta är en av de personer som kommer att utföra insatser hemma hos dig. Du och hemtjänstpersonalen planerar tillsammans hur insatserna ska utformas.

Hemtjänstavgiften beräknas utifrån den inkomst du har och hur lång tid det tar att hjälpa dig, se avgifter.

Inköp och ärenden

Om du inte på egen hand kan göra dina inköp eller uträtta ärenden kan du få hjälp av hemtjänsten med det.

Ledsagning

Du kan få hjälp att ta dig till vårdcentral, läkare eller tandläkare om du inte själv kan ta dig dit. I första hand ska anhöriga eller frivilligorganisationer följa med dig.

Måltider

Du kan få hjälp från hemtjänsten med att tillaga frukost, mellanmål och kvällsmat. Huvudmålet får du i första hand genom matdistribution eller annan färdiglagad mat. Vid mycket speciella skäl kan du få hjälp med matlagning

Personlig omvårdnad

Även om du behöver mycket hjälp med den personliga omvårdnaden kan du bo kvar hemma. Personlig omvårdnad kan vara hjälp när som helst under dygnet med att ta sig i och ur sängen, förflytta sig, sköta den personliga hygienen eller klä på och av sig.