Hemtjänst

Om du behöver hjälp med att utföra nödvändiga vardagssysslorna kan du få hjälp från hemtjänsten. Omfattningen av hemtjänstinsatserna kan variera utifrån dina behov.

Hemtjänstområden

Bergs kommun är den enda utföraren som erbjuder hemtjänst inom kommunen. Hemtjänsten är uppdelad i tre geografiska områden: Norr, Mitt och Syd. Det är din hemadress och verksamhetens möjlighet att utföra hemtjänst hos dig som avgör vilket område du kommer att tillhöra, det går alltså inte att välja vilket hemtjänstområde du vill tillhöra.

Om du vill kan du jämföra olika hemtjänstområden på Äldreguidens webbplats. Länk till annan webbplats.

Inom kommunen finns 62 tillsvidareanställda inom hemtjänsten. Inom hemtjänsten arbetar både undersköterskor och vårdbiträden.

Hemtjänstinsatser

Serviceinsatser

Du kan få hjälp med olika serviceinsatser, exempelvis städning, tvätt, inköp och ärenden.

Omvårdnadsinsatser

Personlig omvårdnad kan vara hjälp med att ta sig i och ur sängen, förflytta sig, sköta den personliga hygienen eller klä på och av sig.

Ledsagning

Du kan få hjälp att ta dig till hälsocentral, läkare eller tandläkare om du inte själv kan ta dig dit. I första hand ska anhöriga eller frivilligorganisationer följa med dig.

Måltider

Du kan få hjälp från hemtjänsten med att tillaga frukost, mellanmål och kvällsmat. Huvudmålet får du i första hand genom matdistribution eller annan färdiglagad mat. Vid mycket speciella skäl kan du få hjälp med matlagning.

Nyckelfria lås inom hemtjänsten

För att öka tryggheten, säkerheten och kvalitetssäkra besöken för dig som har hemtjänst eller trygghetslarm installerar Bergs kommun nyckelfria låssystem. Det digitala låsvredet påverkar inte ditt vanliga lås och du använder din hemnyckel som vanligt. Kommunen står för kostnaden av låsvred och montering.

Trygghetslarm

Om du bor i eget boende och enkelt behöver komma i kontakt med äldreomsorgens personal kan du få ett trygghetslarm. Genom trygghetslarmet når du personal dygnet runt. Läs mer på sidan Trygghetslarm.

Digital tillsyn

Digital tillsyn via trygghetskamera kan vara ett alternativ eller ett komplement till traditionell tillsyn. Läs mer på sidan Digital tillsyn.

Vad kostar hemtjänstinsatser?

Hemtjänstavgiften beräknas utifrån den inkomst du har och hur lång tid det tar att hjälpa dig, se mer på sidan Avgifter inom vård och omsorg.

Har du några frågor?

Skicka in din fråga genom formuläret nedan.