Stöd vid demenssjukdom

Demensteamet finns till för dig som har, eller är anhörig till en person med, demenssjukdom. Målet är att bidra till ökad livskvalitet hos demenssjuka och deras anhöriga genom kunskap, råd och stöd.

Demensteamet

Teamet erbjuder hjälp utifrån varje persons behov både enskilt och i grupp. Vi arbetar också med handledning, utbildning och stöd för personalen i kommunen.

Demensteamet består av:

  • demenssjuksköterska
  • enhetschef
  • biståndshandläggare
  • omvårdnadspersonal

Demensteamet kontaktar dig eller dina anhöriga efter ett beslut.

För att påbörja en utredning gällande demenssjukdom behöver du kontakta din hälsocentral. Läkaren gör en medicinsk utredning av orsaken till dina minnesproblem så att du kan få rätt behandling.

Aktivitetscenter - vår dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Aktivitetscenter är till för dig som har demenssjukdom, eller har en pågående utredning gällande demenssjukdom, och bor kvar i det egna boendet. Vår ambition är att ge möjlighet till stimulerande aktiviteter utifrån intresse, önskemål och förmåga i en lugn, trygg och hemlik miljö.

På aktivitetscenter leder personal från demensteamet aktiviteter i en anpassad lokal. Aktivitetscenter hittar du på Vallmogården i Svenstavik.

För att få komma till aktivitetscenter krävs ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare.
Läs mer och ansök: Ansök om stöd och omsorg.