Äldreomsorg för nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: samer, som även är urfolk, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Tillhör du någon av dessa minoriteter har du genom lagstiftningen särskilda rättigheter till exempel när det gäller att bibehålla och utveckla din kultur och ditt språk.

Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun, vilket innebär att erbjuda den som begär det, ska få möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen, av personal som behärskar samiska. Kommunen är skyldig att informera dig som tillhör någon av de nationella minoriteterna om dina rättigheter, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

För dig som same

Bergs kommun ligger inom Saepmie, det vill säga det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför är det naturligt att Berg ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd.

Det innebär bland annat att du som same har du rätt att tala och skriva på samiska och bli bemött på ditt språk vid dina kontakter med oss på Bergs kommun. Vi erbjuder också äldreomsorg på samiska för dig som önskar och du har möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds av personal som talar samiska.

På våra boenden och vid matleverans hem serveras samisk mat en gång i veckan till äldre samer som önskar det.

Samiskt nischat äldreboende

Treklövern i Åsarna satsas det extra på ett äldreboende som möter samers behov. Bland annat har ett dagrum inretts med samiska föremål och litteratur. Samisk mat serveras en gång i veckan och personalen har gått en grundutbildning i det sydsamiska språket. De har även tagit del av samisk historia, kultur och slöjdtraditioner.

Att vistas i en miljö där andra boende talar ens modersmål och har gemensamma erfarenheter är värdefullt. Även de kulturella symbolerna är viktiga och här erbjuds du en miljö som du ska känna dig hemma i.

För dig som tillhör övriga nationella minoriteter

Du som talar de nationella minoritetsspråken finska och meänkieli har rätt att tala, skriva och bli bemött på ditt språk vid dina kontakter med oss i Bergs kommun, om det finns språkkunnig personal.

Vi ska också erbjuda dig som tillhör de nationella minoriteterna, och som så önskar, möjlighet att få hela eller en väsentlig del av din äldreomsorg av personal som talar finska, meänkieli, jiddisch eller romani chib. Detta under förutsättning att kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper.