Boende för äldre

Här hittar du information om våra boenden för äldre i Bergs kommun.

Trygghetsboende och särskilt boende

Boende för äldre finns i två olika former, trygghetsboende och särskilt boende.

Trygghetsboende

Ett trygghetsboende är ett boende för dig som vill bo i egen lägenhet och är 65 år och äldre. Våra trygghetsboenden är centralt placerade och du får bo i väl omskött hus, men du sköter ditt boende på egen hand. I boendet ingår inga insatser.

Du söker själv trygghetsboende genom vårt kommunala bostadsbolag, Bergs hyreshus Länk till annan webbplats.

Har du behov av stöd i vardagen, exempelvis hemtjänst, ansöker du om det separat:

Ansök om stöd och omsorg

Särskilt boende

Särskilt boende är en boendeform för äldre personer som har ett omfattande behov av vård och omsorg dygnet runt, och inte längre kan bo kvar i sitt eget hem. Omvårdnadspersonal finns tillgängliga på boendena dygnet runt. Personalen har ett vardagsrehabiliterande arbetssätt och tar hänsyn till ditt självbestämmande och din integritet. Arbetet ska genomsyras av helhetssyn, respekt och engagemang.

Lägenheterna på kommunens särskilda boenden hyrs ut av Bergs hyreshus Länk till annan webbplats..

Dalsätra

Dalsätra är ett särskilt boende beläget i Myrviken med närhet till naturen och gångavstånd till affärer och busshållplats.

Här finns 20 lägenheter utrustade med pentry, torktumlare och tvättmaskin. Lägenheterna är uppdelade på två avdelningar, Anemonen och Blåklockan. Boendet har gemensamhetsutrymmen både inne och ute, där det erbjuds möjlighet att äta, umgås och delta i olika aktiviteter.

Vid inflyttning

Lägenheten är omöblerad, så den boende behöver ta med sig möbler, sänglinne, kläder, hygienartiklar, städutrustning och husgeråd samt övriga tillhörigheter som behövs i vardagen. Vid inflyttning på Dalsätra utses en av personalen till fast omsorgskontakt. Omsorgskontakten har i uppdrag att hjälpa den boende med kontakter, inköp eller andra former av önskemål.

I nära anslutning till inflyttningen träffas personal och den boende och går igenom behov och önskemål.

Måltider

Alla måltider tillagas i det gemensamma köket på Dalsätra. Dessa serveras utifrån önskemål i gemensam matsal eller i den egna lägenheten.

Vård och omsorg

På Dalsätra finns omvårdnadspersonal dygnet runt, samt tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut vid behov.

Hitta hit

Dalsätravägen 6a, 839 24 Oviken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enhetschef Dalsätra
Tel: 0687-164 11

Personal, avdelning Blåklockan och Anemonen
Tel: 0687-164 12

Tallgläntan

Tallgläntan är ett äldreboende beläget centralt i Hackås, med närhet till naturen och med gångavstånd till busshållplats.

Här finns 19 lägenheter utrustade med pentry, torktumlare och tvättmaskin. Lägenheterna är uppdelade på två avdelningar, Blåsippan och Gulsippan. Boendet har gemensamhetsutrymmen både inne och ute där det erbjuds möjlighet att äta, umgås och delta i olika aktiviteter.

När du flyttar hit

Lägenheten är omöblerad, så den boende behöver ta med sig möbler, sänglinne, kläder, hygienartiklar, städutrustning och husgeråd samt övriga tillhörigheter som behövs i vardagen. Vid inflyttning på Tallgläntan utses en av personalen till fast omsorgskontakt. Omsorgskontakten har i uppdrag att hjälpa den boende med kontakter, inköp eller andra former av önskemål.

I nära anslutning till inflyttningen träffas personal och den boende och genomför en planering utifrån behov och önskemål.

Måltiderna

Alla måltider tillagas i det gemensamma köket på Tallgläntan. Dessa serveras utifrån önskemål i gemensam matsal eller i den egna lägenheten.

Vård och omsorg

På Tallgläntan finns omvårdnadspersonal dygnet runt, samt tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut vid behov.

Hitta hit

Hovslidenvägen 11, 845 94 Hackås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enhetschef Tallgläntan
Tel: 0687-164 11

Personal, avdelning Gulsippan
Tel: 0687-162 46

Personal, avdelning Blåsippan
Tel: 0687-162 47

Treklövern

Treklövern är ett äldreboende beläget centralt i Åsarna, med närhet till naturen, gångavstånd till affärer och busshållplats.

Här finns 17 lägenheter och en korttidsplats, som är utrustade med pentry och badrum. Lägenheterna är uppdelade på två avdelningar, Anemonen och Blåklockan. Boendet har gemensamhetsutrymmen både inne och ute där det erbjuds möjlighet att äta, umgås och delta i olika aktiviteter.

När du flyttar hit

Lägenheten är omöblerad, så den boende behöver ta med sig möbler, sänglinne, kläder, hygienartiklar, städutrustning och husgeråd samt övriga tillhörigheter som behövs i vardagen.

Korttidsplatsen är möblerad och utrustad med det du behöver under tiden du bor här.

Vid inflyttning på Treklövern utses en av personalen till fast omsorgskontakt. Omsorgskontakten har i uppdrag att hjälpa den boende med kontakter, inköp eller andra former av önskemål.

I nära anslutning till inflyttningen träffas personal och den boende och genomför en planering utifrån behov och önskemål.

Måltiderna

Alla måltider tillagas i det gemensamma köket på Treklövern. Dessa serveras utifrån önskemål i gemensam matsal eller i den egna lägenheten.

Vård och omsorg

På Treklöverm finns omvårdnadspersonal dygnet runt, samt tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut vid behov.

Hitta hit

Byvägen 30, 840 31 Åsarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enhetschef Treklövern
Tel: 0687-164 87

Personal, avdelning Anemonen
Tel: 0687-164 82

Personal, avdelning Blåklockan
Tel: 0687-164 80

Vallmogården

Vallmogården är ett särskilt boende med korttidsplatser beläget i Svenstavik. Boende ligger nära fina naturområden och Svenstaån precis nedanför boendet. Det är gångavstånd till mataffär, apotek, hälsocentral och busshållplats. Här finns totalt 38 lägenhetsrum, varav 24 rum är särskilt boende och 14 är korttidsplatser. När du flyttar in i ett särskilt boende tar du med dina egna möbler, medan en korttidsplats är möblerad.

Lägenheternas utformning

Lägenheterna är utrustade med pentry, torktumlare och tvättmaskin. Lägenheterna är uppdelade på fyra avdelningar, Blå, Röd, Lila och Grön-Orange. Boendet har gemensamhetsutrymmen både inne och ute där det erbjuds möjlighet att äta, umgås och delta i olika aktiviteter.

När du flyttar till särskilt boende

Ett särskilt boende är omöblerat, du tar med dig dina egna möbler, sänglinne, kläder, hygienartiklar, städutrustning och husgeråd samt övriga tillhörigheter som behövs i vardagen. När du flyttar in på Vallmogården får du en egen, fast omsorgskontakt. Omsorgskontakten är en personal som har i uppdrag att hjälpa dig med kontakter, inköp eller andra former av önskemål.

I nära anslutning till inflyttningen träffar du personal och ni genomför en planering utifrån dina behov och önskemål.

Korttidsplatser

Korttidsplatser är till för dig som har ansökt och beviljats hjälp under en kortare tid, exempelvis när du har legat på sjukhus men bedöms vara för dålig för att klara dig själv hemma.

Korttidsplatserna är även till för dig som har växelvis boende. Växelvis boende innebär att du har ansökt och beviljats en korttidsplats hos oss under perioder, men du bor också hemma periodvis.

Måltiderna

Alla måltider tillagas i Vallmogården kök, och måltiderna serveras utifrån önskemål i gemensam matsal eller i den egna lägenheten.

Vård och omsorg

På Vallmogården finns omvårdnadspersonal dygnet runt, samt tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut vid behov.

Hitta hit

Vallmovägen 6-8, 845 31 Svenstavik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vallmogården hette tidigare Myltblomman och Bergsgården, det är dessa två platser som är markerade på kartan där Vallmogården ligger.

Kontakt

Enhetschef Vallmogården
Tel: 0687-169 70

Personal Vallmogården
Blå avdelning, tel: 0687-164 42
Röd avdelning, tel: 0687-169 75
Lila avdelning, tel: 0687-169 76
Grön-Orange avdelning, tel: 0687-169 77

Östgärde

Östgärde är ett äldreboende beläget i Rätan med närhet till naturen samt gångavstånd till mataffär och busshållplats.

Här finns 15 lägenheter som är utrustade med pentry och badrum, lägenheterna är uppdelade på två avdelningar, Brunkullan och Lyckebo. Boendet har gemensamhetsutrymmen både inne och ute, där det erbjuds möjlighet att äta, umgås och delta i olika aktiviteter.

När du flyttar hit

Lägenheten är omöblerad, så den boende behöver ta med sig möbler, sänglinne, kläder, hygienartiklar, städutrustning och husgeråd samt övriga tillhörigheter som behövs i vardagen. Vid inflyttning på Östgärde utses en av personalen till fast omsorgskontakt. Omsorgskontakten har i uppdrag att hjälpa den boende med kontakter, inköp eller andra former av önskemål.

I nära anslutning till inflyttningen träffas personal och den boende och genomför en planering utifrån behov och önskemål.

Måltiderna

Alla måltider tillagas i det gemensamma köket på Östgärde. Dessa serveras utifrån önskemål i gemensam matsal eller i den egna lägenheten.

Vård och omsorg

På Östgärde finns omvårdnadspersonal dygnet runt, samt tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut vid behov.

Hitta hit

Sjövägen 34, 840 30 Rätan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enhetschef Östgärde
Tel: 0687-164 65

Personal, avdelning Brunkulla
Tel: 0687-164 66

Personal, avdelning Lyckebo
Tel: 0687-164 67