Håll våra boenden friska

Våra boende kan ofta vara särskilt utsatta för vanliga smittor. Vi arbetar ständigt med rutiner för smittskydd, men ber också dig som vill besöka oss att hjälpa oss och minska risken för att våra boende smittas.

Det här ska du tänka på om du ska besöka något av våra äldreboenden

Ett stort ansvar vilar också på dig som vill komma på besök i något av våra boenden. Sammanfattningsvis är det viktigt att tänka på följande:

  • Stanna hemma när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Det är bättre att avstå från ett besök än att riskera att sprida smitta på boendet.
  • Tvätta händerna ofta. Smittämnen kan fastna på händerna och spridas vidare när man tar någon i hand eller via föremål. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Håll lämpliga avstånd vid besöket, både till andra personer som bor på boendet samt till personal och andra besökare.
  • Stäm av med den du vill besöka först så att hen känner sig okej med att få besök, så att det inte skapar oro hos den boende över att bli smittad.
  • Tänk över hur många ni är som kommer på besök samtidigt – kanske är det bättre att komma en och en på besök än till exempel en hel familj vid samma tillfälle.

Ta kontakt med personalen på våra boenden om du du har funderingar inför ett besök. Kontaktuppgifter till varje boende hittar du på våra sidor om boenden för äldre.