Dödsfall och begravning

Det är få tillfällen som förändrar tillvaron så radikalt som då en nära anhörig dör. Vi upplever ofta såväl sorg och saknad som oro inför framtiden. För att lösa de praktiska frågorna kring begravningen kan det vara bra att tala med övriga anhöriga och sedan vända sig till en begravningsbyrå.

Har den avlidne givit utryckt för sina önskemål bör dessa följas så långt det är möjligt.

Sker dödsfallet utanför vårdinrättning kontaktas läkare inom sjukhus, hemsjukvård eller primärvård. Är du osäker ringer du larmnumret 112 eller Sjukvårdsupplysningen och ber om råd. Läkare måste tillkallas för att konstatera dödsfallet samt utfärda dödsbevis och intyg om dödsorsaken. Om dödsorsaken inte kan fastställas kan en obduktion bli aktuell.

Sjukvården kan också ge dig information om transport till bårhus.

Begravningen ska ske inom en månad. Det är inte akut att besöka begravningsbyrån men det är bra att ta en kontakt ganska snart eftersom begravningen - kremering/gravsättning, enligt Begravningslagen ska ske inom en månad efter dödsfallet. Ring gärna för att komma överens om tid och plats för ett möte.

Läs mer om borgerliga ceremonier

Dödsboanmälan

När ett dödsfall inträffar ansvarar anhöriga för att bouppteckning eller dödsboanmälan upprättas. Denna skall sedan skickas till Skatteverket i Härnösand. Huvudregeln är att en bouppteckning skall göras efter den avlidne. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Är den avlidnes skulder större än tillgångarna, har dödsbodelägarna inget personligt ansvar för skulderna. Det som framkommer vid bouppteckningen är avgörande för arv och skatt. Ibland saknas det medel och försäkringar för att täcka kostnaderna i samband med dödsfallet. Då kan en så kallad dödsboanmälan göras i stället för en bouppteckning. För att kunna göra en dödsboanmälan får den avlidne inte ha ägt tomt, mark eller fastighet samt annat av större värde.

En dödsboanmälan kan endast göras via socialtjänsten och bör ske inom två månader efter dödsfallet. Dödsbodelägare eller bouppgivare (utsedd att företräda dödsboet) kan vända sig till kommunens socialtjänst för information och hjälp med utredning för dödsboanmälan.

Använd gärna vår e-tjänst för att skicka in en dödsboanmälan.

E-tjänst: Dödsboanmälan