Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

Socialtjänsten - rådgivning, oro och stöd

Socialtjänsten finns tillgänglig via telefon, måndag till fredag, 08.00-12.00. Hit kan du vända dig om du är i behov av råd, stöd eller hjälp. Det går även bra att kontakta oss om du är orolig för ett barn eller vuxen. Socialtjänsten hanterar oro för social problematik; såsom barn som far illa, våld i nära relation och missbruk.

Du når socialtjänsten via telefonnummer 0687-163 50, måndag till fredag, 08.00-12.00

Socialjouren finns tillgänglig efter kontorstid. Socialjouren hanterar akuta sociala problem som inte kan vänta tills nästkommande vardag då ordinarie verksamheter inom socialtjänsten finns på plats. Du når socialjouren genom att ringa 112, där du meddelar ditt ärende och telefonnummer så ringer en socialsekreterare upp dig.

Socialjour

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer, till exempel om man misstänker att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Socialjouren prioriterar barnärenden samt personer som är utsatta för våld i nära relation. Du når socialjouren genom att ringa 112, där du meddelar ditt ärende och telefonnummer så ringer en socialsekreterare upp dig.

Om du är i akut behov av skydd eller stöd ring SOS alarm på telefon 112.

Under kontorstid på vardagar tar socialtjänsten hand om akuta ärenden: Kontakta socialtjänsten via 0687-163 50.

SOS Alarm

Kontakta SOS Alarm om du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp.
Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.
Telefon: 112
Webbplats: SOS alarm Länk till annan webbplats.

Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 dygnet runt, för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.
Telefon: 1177
Webbplats: 1177.se Länk till annan webbplats.

Psykiatrisk akutmottagning, Östersund

Psykiatriska klinikens akutmottagning vänder sig till dig som besväras av allvarliga akuta psykiatriska problem. Du ska i första hand kontakta din vårdcentral, men du är också välkommen att själv boka tid eller remitteras från annan behandlare, till exempel från din vårdcentral. På akutmottagningen får du träffa sjuksköterska och läkare.

Telefon: 063-15 32 50
Telefontider: Dygnet runt
Öppettider: Dygnet runt

Adress: Fältjägargränd 6, 831 30 Östersund

Webbplats: Psykiatriska akutmottagningen, Östersund - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Östersund (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Jämtland/Härjedalen möter barn- och ungdomar upp till 18 år med psykisk ohälsa, som är i behov av stöd, behandling och utredning. Till BUP kommer barn och ungdomar med psykisk ohälsa av olika slag, till exempel nedstämdhet/depression, oro/ångest och svårigheter att hantera känslor och relationer till andra. Det är vanligt att barn och ungdomar som har stora svårigheter att fokusera och koncentrera sig söker hjälp hos oss.

Inom BUP Jämtland/Härjedalen arbetar vi i personalen med barnens och ungdomarnas behov i fokus. Arbetet utgår från evidensbaserade metoder som har visat sig fungera inom barnpsykiatri.

Telefon: 063-15 40 10
Telefontid: Se BUPs webbplats Länk till annan webbplats.

Adress: Köpmangatan 24, Östersund

Webbplats: Barn- och ungdomspsykiatrins mottagning, Östersund - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Självmordslinjen

Till Självmordslinjen kan du som mår psykiskt dåligt och har tankar på självmord ringa, chatta eller mejla anonymt. Självmordslinjen är öppen dygnet runt, alla dagar.

Telefon: 901 01
Webbplats: Självmordslinjen, Mind.se Länk till annan webbplats.

Giftinformation

De vanligaste förgiftningarna orsakas av läkemedel, kemiska produkter, svamp, växter eller vid hantering av farliga ämnen. Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet. När du ringer till Giftinformationscentralen får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.

Telefon: 112 vid förgiftning, 010-456 67 00 i mindre brådskande fall.
Webbplats: Giftinformation Länk till annan webbplats.

Barnens hjälptelefon

Till BRIS - barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.

Telefon: 116 111
Webbplats: Bris Länk till annan webbplats.

BRIS Vuxentelefon - om barn

Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Telefon: 077-150 50 50

Barn- och ungdomslinjen på IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Vill du fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården? Kontakta IVO:s barn- och ungdomslinje Länk till annan webbplats.

Webbplats: IVO Länk till annan webbplats.

Jourhavande kompis

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan chatta med Röda Korsets jourhavande kompis och skriva om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.

Länk till Röda korsets jourhavande kompis Länk till annan webbplats.

Öppettider: måndag-fredag klockan 18–21 och lördag-söndag klockan 14–17.

Ungdomsmottagningen - din ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Webbplats: UMO Länk till annan webbplats.

Vid större olyckor och kriser i samhället

113 13 är ett nationellt nummer där du kan få information vid större olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor och jordskalv. Du kan också lämna information om större olyckor och kriser via 113 13.