Hälso- och sjukvård

 • Hemsjukvård

  Om du behöver hälso- och sjukvård i hemmet, kontakta i första hand din hälsocentral. Din hälsocentral uppmärksammar och bedömer om du behöver hemsjukvård, som sedan planeras i samråd.

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska

  I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som ansvarar för att hemsjukvården är av god kvalitet och håller hög säkerhet.

 • Patientnämnden

  Som patient inom hälso- och sjukvården har du vissa rättigheter som kan vara bra att känna till. Du har rätt att få begriplig information om ditt hälsotillstånd och om möjliga undersöknings- och behandlingsmetoder. Du ska även få information om vart du kan vända dig med klagomål.

 • Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

  Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som du kan behöva när du är eller har varit sjuk eller skadad. Rehabilitering på kommunens särskilda boenden, korttidsboende och i hemsjukvården genomförs av Kommunrehab.

 • Tandvård

  Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård.