Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som du kan behöva när du är eller har varit sjuk eller skadad. Rehabilitering på kommunens särskilda boenden, korttidsboende och i hemsjukvården genomförs av Kommunrehab.

Grunden för deras arbete är att du ska återfå, bibehålla eller förbättra dina fysiska funktioner. En bedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut ligger alltid till grund för rehabiliteringsåtgärderna.

Vem har rätt till kommunens rehabilitering och hjälpmedel?

  • Om du uppfyller kriterierna för hemsjukvård och får sjukvårdsinsatser i hemmet kan få hjälp av kommunrehab för rehabilitering och hjälpmedel.
  • Om du har en funktionsvariation och har behov av hjälpmedel för att klara din vardag kan du få hjälp Vård- eller omsorgspersonal som har behov av hjälpmedel för att kunna vårda dig.

Om du har hemtjänst men besöker din vårdcentral för sjukvårdsinsatser vänder dig till sjukgymnastiken på din vårdcentral för rehabilitering och hjälpmedel.

Sjukgymnast/Fysioterapeut

Sjukgymnast/fysioterapeut utför bedömningar kring dina möjligheter till förflyttning eller att genomföra aktiviteter och eventuellt behov av träning. Dessa åtgärder kan exempelvis vara specifikt träningsprogram eller hjälpmedel. Träning kan utformas så att du själv kan utföra det eller så kan du få hjälp av omvårdnadspersonal. Alla insatserna är tidsbegränsade.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut utreder tillsammans med dig och hittar möjligheter för att du ska kunna klara av aktiviteter du gör i din vardag, till exempel toalettbesök eller olika kökssituationer som att diska eller laga mat. Genom en utredning föreslås sen åtgärder som gör dig mer självständig. Det kan vara åtgärder som träning i det du har svårigheter, hjälpmedel som kan förenkla eller anpassning i bostaden.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter gör bland annat:

  • Hembesök för bedömning av eventuella insatser, exempelvis utformning av träningsprogram och uppföljning av insatser.
  • Hembesök för bedömning av hjälpmedelsbehov samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel.
  • Handleder och utbildar i förflyttningsteknik, det vill säga hur du förflyttar och rör dig i hemmet, samt träning och användande av hjälpmedel.
  • Handleder och utbildar patienter, omvårdnadspersonal och närstående i ADL-träning (aktiviteter i dagligt liv).

Hjälpmedel

Du kan få hjälp med utprovning av till exempel rullstol, duschpall, rollator och andra hjälpmedel utifrån de behov du har. Det handlar om hjälpmedel för att själv eller med hjälp av någon annan till exempel kunna klä sig, förflytta sig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

För dig som har svårigheter att minnas, planera, ha struktur eller koll på tiden finns också hjälpmedel som underlättar och ökar förmågan att vara självständig och delaktig i samhället.

Enklare hjälpmedel som till exempel en griptång, specialbestick eller sittdynor finns till försäljning. Personerna längst ned på sidan kan kontaktas för hjälp och förslag på försäljningsställen.
Mer avancerade hjälpmedel som till exempel rullator, rullstol eller duschstol provas ut efter bedömning av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut och lånas kostnadsfritt av kommunen eller landstinget. När behovet upphör eller förändras ska hjälpmedlet återlämnas.

Avgifter för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Avgift för rehabilitering tas ut enligt taxa för hemsjukvård. Om du bor på särskilt boende ingår hemsjukvård och rehabilitering i den omsorgsavgift du betalar.

Hjälpmedel som förskrivs och lånas ut av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut är kostnadsfria men en avgift enligt taxa för hemsjukvård tas för sjukgymnastens/ fysioterapeutens eller arbetsterapeutens insats i samband med förskrivning och utprovning.

Vissa hjälpmedel som räknas som egenvård får du köpa själv. Läs mer om detta på hjälpmedelscentralens hemsida. Länk till annan webbplats. Bland de produkter som du måste betala för finns ett kostnadstak.Om du har en elrullstol tas en årlig avgift från hjälpmedelscentralen.