Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som du kan behöva när du är eller har varit sjuk eller skadad. Rehabilitering på kommunens särskilda boenden, korttidsboende och i hemsjukvården genomförs av Kommunrehab.

Grunden för deras arbete är att du ska återfå, bibehålla eller förbättra dina fysiska funktioner. En bedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut ligger alltid till grund för rehabiliteringsåtgärderna.

Vem har rätt till kommunens rehabilitering och hjälpmedel?

Om du uppfyller kriterierna för hemsjukvård och får sjukvårdsinsatser i hemmet kan du få hjälp av kommunrehab med rehabilitering och hjälpmedel.

Om du har hemtjänst och besöker din hälsocental för sjukvårdsinsatser vänder du dig till sjukgymnast och arbetsterapeut på din hälsocentral för rehabilitering och hjälpmedel.

Vad gör kommunrehab?

Kommunrehab består av:

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/Sjukgymnast
  • Rehabassistent

Kommunrehab gör bland annat:

  • bedömningar kring dina möjligheter till förflyttning eller att genomföra aktiviteter och eventuellt behov av träning. Dessa åtgärder kan exempelvis vara specifikt träningsprogram eller hjälpmedel. Träning kan utformas så att du själv kan utföra det eller så kan du få hjälp av omvårdnadspersonal.
  • utreder tillsammans med dig och hittar möjligheter för att du ska kunna klara av aktiviteter du gör i din vardag, till exempel toalettbesök eller olika kökssituationer som att diska eller laga mat. Efter en utredning föreslås åtgärder för att skapa förutsättningar för en mer självständig vardag. Det kan vara åtgärder som träning i det du har svårigheter med, hjälpmedel som kan förenkla din vardag eller anpassning i bostaden. Insatserna sker där du vistas, ordineras utifrån behov och utvärderas kontinuerligt.

Hjälpmedel

Du kan få hjälp med utprovning av till exempel rullstol, duschpall, rollator och andra hjälpmedel utifrån de behov du har. Det handlar om hjälpmedel för att själv eller med hjälp av någon annan att till exempel kunna klä sig, förflytta sig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

För dig som har svårigheter att minnas, planera, ha struktur eller koll på tiden finns också hjälpmedel som underlättar och ökar förmågan att vara självständig och delaktig i samhället.

Enklare hjälpmedel som till exempel en griptång eller sittdynor finns till försäljning.

Mer avancerade hjälpmedel som till exempel rollator, rullstol eller duschstol provas ut efter bedömning av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut. När behovet upphör eller förändras ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Avgifter för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Avgift för rehabilitering tas ut enligt taxa för hemsjukvård. Om du bor på särskilt boende ingår hemsjukvård och rehabilitering i den omsorgsavgift du betalar.

Vissa hjälpmedel som räknas som egenvård får du köpa själv. Läs mer om detta på hjälpmedelscentralens hemsida. Länk till annan webbplats. Bland de produkter som du måste betala för finns ett kostnadstak. Om du har en elrullstol tas en årlig avgift från hjälpmedelscentralen.