Hemsjukvård

Om du behöver hälso- och sjukvård i hemmet, kontakta i första hand din hälsocentral. Din hälsocentral uppmärksammar och bedömer om du behöver hemsjukvård, som sedan planeras i samråd.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvården vänder sig till dig som har ett varaktigt behov av sjukvård i det egna hemmet och har insatser, över tid, från kommunen eller närstående med minst en av kriterierna:

  • vid måltidssituationer
  • klä på sig
  • förflytta sig
  • sköta personlig daglig hygien

Hur får jag hemsjukvård?

Kontakta i första hand din hälsocentral om du har behov av och uppfyller kriterierna ovan för hemsjukvård.

Planeringen görs tillsammans med dig genom en samordnad vårdplanering, Länk till annan webbplats.. En närstående till dig får gärna följa med. Ditt behov styr om du kan få hemsjukvård och hemsjukvård finns att tillgå i hela kommunen dygnet runt.

Vid övergång till den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal. All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Avgifter

Bergs kommun tar ut en avgift för insatser av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Avgifter inom vård och omsorg.