Ansök om stöd och omsorg

Du som är över 65 år och behöver hjälp för att klara din vardag kan få stöd och omsorg av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan känna dig trygg och bo kvar hemma så länge som möjligt.

I Bergs kommun försöker vi stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet. Vi vill ge dig stöd och omsorg utifrån dina förmågor och förutsättningar. Du kan få stöd med det som du behöver för att din vardag ska fungera.

Fundera över dina behov

Innan du ansöker om stöd och omsorg är det bra om du funderar på vad du behöver hjälp med för att klara din vardag.

För mer information, klicka på länkarna ovan eller kontakta kommunens biståndshandläggare.

Ansök om stöd och omsorg

Du kan ansöka om stöd genom:

Det är du som behöver hjälp som kan ansöka om stöd. Om du har en god man, förvaltare eller fullmaktsinnehavare kan även han eller hon ansöka.

Om du är under 18 år behöver din vårdnadshavaren ansöka.

E-tjänst: Ansök om stöd och hjälp

Vad händer sen?

Efter att du skickat in din ansökan skickas den vidare till en av våra handläggare. Därefter får du antingen ett hembesök av biståndshandläggare, ett telefonsamtal eller så sker en vårdplanering på sjukhuset. Vi gör en utredning för att bedöma vilka behov av hjälp du har.

Vid utredningen kommer du att få frågor om:

  • din sociala situation
  • din boendesituation
  • dina önskemål
  • din egen förmåga
  • ditt hälsotillstånd
  • utmaningar i din vardag.

Utredning och beslut

I utredningen ingår ett antal steg. Vi inhämtar dokumentation och gör bedömningar i ärendet och hör av oss till dig om vi behöver kompletteringar. När utredningen är klar tar biståndshandläggaren beslut om vilket stöd du beviljas.

Vid en komplett ansökan och normal handläggningstid meddelas beslutet inom fyra veckor från att ansökan har mottagits.

Omsorgskontakt och genomförandeplan

När du får insatser från kommunen utses en omsorgskontakt för dig. Omsorgskontakten planerar tillsammans med dig hur insatserna ska utformas och skapar en så kallad genomförandeplan. Omsorgskontakten är också en av de personer som kommer att utföra insatser hemma hos dig.

I genomförandeplanen ska du tillsammans med din omsorgskontakt komma överens om när och hur dina insatser ska genomföras så att dina behov kan bli
tillgodosedda på bästa sätt.

Vill du lägga till eller ta bort en insats?

Om ditt behov av stöd har förändrats kan du kontakta kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifterna finns längst ner på denna sida.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du gör står i det skriftliga beslutet du får.

Stöd finns för anhöriga

Det finns även stöd för dig som anhörig, läs mer på sidan Stöd till anhöriga och närstående.

Orosanmälan

Om du som anhörig, närstående eller granne tycker att en person behöver stöd eller far illa, kan du anmäla det. Läs mer om anmälan på sidan Orosanmälan vuxen. Länk till annan webbplats.

Har du några frågor?

Skicka in din fråga via formuläret nedan.