Familjehem

Familjehem kallades tidigare fosterhem och innebär att barn eller ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sin biologiska familj kan placeras i ett annat hem. Placering i familjehem kan vara för kortare eller längre tid

Bli familjehem - anmäl ditt intresse!

Behovet av familjehem i Jämtlands län har ökat under senare år. Allra störst är behovet av familjehem till tonåringar, men behovet finns även för yngre barn.

Precis som barn och ungdomar är olika kan familjehemmen se olika ut. Det kan vara hos en familj på landet eller i en stad, hos ensamstående eller par, med eller utan barn. För en del barn behövs det en vuxen hemma under en period, för andra fungerar det bra att de vuxna arbetar eller studerar.

Det är Vård- och socialnämnden i Bergs kommun som beslutar om placering i familjehem.

En viktig uppgift för ett familjehem är att få barnet eller ungdomen att känna sig välkommen och som en del i familjen. Som familjehem är man med och stödjer barnet i att utveckla sina intressen, ha en bra skolgång och god hälsa men också hjälpa barnet utifrån tidigare upplevelser. Familjehemmet behöver ge barnet stöd och hjälp till en positiv kontakt med sin biologiska familj.

För att bli familjehem är det i första hand viktigt att du har tid och engagemang för att ta emot ett barn eller en ungdom som behöver hjälp. Du behöver inte ha egna barn eller leva i en parrelation, men erfarenhet av barn eller ungdomar (det behöver inte vara som förälder, utan kan vara till exempel från en yrkesroll) och en stabil familjesituation är viktigt.

Det är också viktigt att de vuxna i hemmet är trygga och att barnet känner sig accepterat och välkommet, samt att det finns någon att anförtro sig åt.

För att bli familjehem behöver man också genomgå en utredning som innefattar bland annat utdrag från social- och polisregister, hembesök, intervjuer och kontakt med referenter.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara familjehem?

Anmäl ditt intresse via e-tjänsten nedan.

E-tjänst: Intresseanmälan kontaktfamilj, familjehem, jourhem eller kontaktperson