Budget- och skuldrådgivning

Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi? Vänd dig till budget- och skuldrådgivaren i Bergs kommun.

Budget- och skuldrådgivaren kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras. Du kan också få råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering hos Kronofogden.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Om du är skuldsatt men inte uppfyller skuldsaneringslagens krav, eller om du vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med dig arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Vilken hjälp kan du få av kommunens budget- och skuldrådgivare?

Du kan få hjälp med:

  • Att göra upp en budget för ditt hushåll.
  • Råd om hur din ekonomi behöver förändras.
  • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • Råd som fokuserar på dina skulder.
  • Förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
  • Att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och Kronofogden.
  • Information om hur en skuldsanering går till.
  • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
  • Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Att ansöka om skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Behöver du hjälp att fylla i ansökningsblanketten eller få ekonomisk rådgivning kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare.

Läs mer om skuldsanering och ansökan på Kronofogdens webbplats Länk till annan webbplats.