Adressändring

Ett brunt kuvert och ett vitt papper

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokförings­adress. Det är inte tillåtet att låta bli att folkbokföra dig på din nya adress när du har flyttat.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du hittar ditt lägenhetsnummer i ditt hyresavtal.

Gör en flyttanmälan hos Skatteverket

Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket ser till att din nya adress hamnar hos de flesta myndigheter, företag och viktiga samhällsorganisationer. Det är gratis att göra flyttanmälan hos Skatteverket.

Du som har barn som flyttar med ska även anmäla flytt för dem.

Eftersändning av post

Eftersändning innebär att post som är adresserad till din gamla adress vidarebefordras till din nya adress. Vill du beställa eftersändning av post så gör du det hos Svensk adressändring Länk till annan webbplats. mot en avgift.