Besiktning av lägenheten

När du sagt upp din lägenhet behöver du kontakta oss för bokning av besiktningstid.

Besiktning av lägenheten vid utflytt

Alla lägenheter besiktas när en hyresgäst flyttar ut genom en förbesiktning och en avflyttningsbesiktning.

Under besiktningen bedömer vi lägenhetens skick, och om det finns saker som måste åtgärdas. Om det blivit skador eller onormalt slitage på lägenheten så ansvarar du för att antingen reparera dessa, eller stå för kostnaden för att få dem reparerade. Tänk på att alla reparationer ska utföras fackmannamässigt.

Perioden mellan för- och avflyttningsbesiktningen kan du använda till att åtgärda eventuella påpekanden som uppkommer vid förbesiktningen.

Förbesiktning

Vi bokar en tid för förbesiktning när du säger upp din lägenhet. Vid förbesiktningen kontrollerar vi att det som tillhör lägenheten finns där, att det inte finns några märken eller skador och att lägenheten inte har utsatts för ett onormalt slitage. Eftersom lägenheten fortfarande är möblerad kommer vi att fråga om det finns några skavanker bakom exempelvis skåp eller under mattor. När förbesiktningen är klar informeras du om eventuella brister och vad som behöver vara åtgärdat vid avflyttningsbesiktningen.

Avflyttningsbesiktning

Du bokar själv en tid för avflyttningsbesiktning. Alla utrymmen som tillhör lägenheten ska vara slutstädad vid denna besiktning, inklusive förråd, balkong och eventuellt garage. Som hyresgäst blir du ersättningsskyldig enligt Sveriges allmännyttas prislista om följande upptäcks i avflyttningsbesiktningen:

  • Att det inte är fullgott städat eller saknas utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten.
  • Att lägenheten har skador som inte har åtgärdats trots information vid förbesiktningen.
  • Att lägenheten har skador som vid förbesiktningen har varit dolda bakom skåp eller under mattor.