Finns det bokcirklar?

Kontakta biblioteket om intresse finns, så kan vi hjälpa till att starta upp en bokcirkel.