Finns det bokcirklar?

Kontakta ditt bibliotek om intresse finns, så kan vi hjälpa till att starta upp en bokcirkel.

Bibliotek i Bergs kommun