Byta bostad

Vy över Svenstavik

Om du vill byta lägenhet till en annan av Bergs hyreshus lägeheter söker du en ledig lägenhet precis som vanligt. Lediga lägenheter hittar du på sidan Sök ledigt. Länk till annan webbplats.

För att kunna byta lägenhet behöver du ha bott i din lägenhet i minst sex hela kalendermånader. Exempelvis, om du flyttar in 1 januari kan du söka ny lägenhet tidigast 1 augusti.

Lägenhetsbyte inom Bergs Hyreshus bestånd

Vid lägenhetsbyte mellan hyresgäster inom Bergs Hyreshus bestånd kontrolleras störningar och fakturaskulder, det vill säga att ingen hyresskuld finns och att hyran har betalats i tid. Skulder till Bergs Hyreshus ska alltid betalas innan ett byte av bostad kan göras.