Utanför lägenheten

 • Bilkörning i området

  Det är viktigt att du bara kör bil och parkerar din bil där det är tillåtet. På så vis minskar du risken för olyckor och värnar om god trivsel där du bor.

 • Entré och trapphus

  Ett trevligt trapphus gör ett gott intryck, både på dig själv och på dina besökare. Hjälp till att hålla trapphuset rent och snyggt.

 • Gräsytor

  Gräsytor i närheten av våra lägenheter är till för alla hyresgäster, använd dem gärna för lek, spel och gemensamma aktiviteter.

 • Gården

  Gården är en gemensam plats och trevlig mötesplats som du delar med dina grannar och som ger möjlighet till lek och aktiviteter.

 • Snöröjning och halka

  Vår ambition är att snöröja så snabbt och bra som möjligt, och beroende på snömängd och övriga omständigheter kan snöhanteringen ta olika lång tid vid olika tillfällen.

 • Sopsortering och återvinning

  Det gör stor skillnad för miljön att vi sorterar bort avfall eftersom mycket av materialet i gamla förpackningar kan användas till nytillverkning.

 • Tvättstuga

  Tillsammans tar vi hand om tvättstugan så att det är rent och trevligt att besöka den.