Sopsortering och återvinning

Det gör stor skillnad för miljön att vi sorterar bort avfall eftersom mycket av materialet i gamla förpackningar kan användas till nytillverkning.

Hushållsavfall

Brännbart hushållsavfall kastas i de gröna soptunnor som finns i våra bostadsområden.

Matavfall

Matavfall kastas i de bruna soptunnorna som finns i våra bostadsområden.

Sortera förpackningar på återvinningsstationer

Förpackningar, till exempel tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, glas och metallförpackningar lämnas på återvinningsstationer.

En del bostadsområden har egna återvinningsstationer.

Hitta din närmaste återvinningsstation på Hitta återvinningen - sopor.nu Länk till annan webbplats..

Övriga sopor lämnas på återvinningscentraler

På återvinningscentraler lämnas grovsopor, elektronikavfall och farligt avfall som till exempel:
möbler, elektronik, batterier, färg, lysrör och lågenergilampor. Läs mer om sopsortering i Sorteringsguiden - Vatten och Miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats..

Närmaste återvinningscentraler finns i Brånan och Side.

Se öppettider på kommunens återvinningscentraler på Öppettider - Vatten och Miljöresurs webbplats. Länk till annan webbplats.