Ta hand om ditt boende

Som hyresgäst har du en så kallad vårdplikt gentemot din hyresvärd. Vårdplikt innebär att du är skyldig att ta hand om din bostad och se till att inga skador uppkommer på grund av oaktsamhet.

Dina skyldigheter som hyresgäst

Vårdplikten innebär bland annat:

  • Du ska vara aktsam och se till att lägenheten är ren och fin samt fri från skadedjur.
  • Om en skada uppstår på grund av att du är oaktsam ska du som hyresgäst ersätta hyresvärden för skadan.
  • Du är anmälningsskyldig av alla skador som uppkommer i din lägenhet och måste anmäla dessa till din hyresvärd.
  • Du som hyresgäst är ansvarig för familj och vänner som besöker din lägenhet.
  • Du ska betala hyran inom utsatt tid.
  • Du ska följa eventuella ordningsregler som finns för huset. Det kan till exempel vara att inte spela hög musik.
  • Du ska utföra en slutstädning av lägenheten när du flyttar ut. Är inte detta gjort tas vanligen en städfirma in som du får betala för.