Renovera själv

Färgpalett med kulörer

I en hyresrätt får du göra mindre renoveringar på egen hand, exempelvis måla ytskikt. Om du gör åtgärder som sänker värdet på bostaden kan du bli ersättningsskyldig.

Förändring av ytskikt

Som hyresgäst har du rätt att på egen bekostnad utföra ommålning eller omtapetsering i din lägenhet. Det är viktigt att följer våra regler, annart kan du bli ersättningsskyldig eller tvungen att återställa bostaden när du flyttar.

Arbetet ska utföras med en rimlig och neutral färgsättning och på ett fackmannamässigt sätt med tillhörande underarbeten. Om du inte följer dessa regler kan du enligt hyreslagen (kap. 12 § 24A 1:a stycket) bli ersättningsskyldig eller tvungen att återställa bostaden till ursprungligt skick.

Elarbeten

Du får självklart byta glödlampa på egen hand, men i övrigt är grundregeln att alla elarbeten ska utföras av en auktoriserad fackman. Kontakta oss vid minsta osäkerhet.