Arbetsmarknadsinsatser

Alla frågor som rör arbetsmarknad är samlade i kommunens arbetsmarknadsenhet. Hit kan alla Bergsbor, oavsett ålder, vända sig för att få hjälp att hitta sin väg till försörjning eller nytt jobb. Enheten består av arbetsmarknadsstöd, arbetsträningsarena, Samkraft och KAA (Kommunens aktivitetsansvar).

Arbetsmarknadsstöd fungerar som en länk mellan arbetssökande och arbetsgivare i Bergs kommun. Enheten erbjuder kommuninvånare stöd och hjälp att hitta en väg från arbetslöshet och vidare mot studier, praktik eller arbete.

Inom arbetsträningsarenan får du möjlighet till arbetsträning i syfte att komma närmare arbetsmarknaden eller påbörja studier. I de flesta fall så är deltagandet på arenan initierat av andra myndigheter i samverkan med den det berör. Att delta på arenan kan också ske genom att du själv kontaktar oss på arbetsmarknadsenheten.

Samkraft är en gemensam insats mellan Bergs kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedling och regionen. Samkraft uppgift är att samordna insatser för individen mellan dessa i syfte att få till en smidig rehabilitering. En viktig del i Samkraft är att människan ska vara delaktig i hela processen och stå i centrum.

Arbetskraft och praktikplatser

Arbetsmarknadsstöd förmedlar praktik- och arbetsplatser inom den kommunala organisationen, till föreningar och i näringslivet.

Arbetsmarknadsstöd hjälper arbetssökande att hitta en plats att praktisera eller arbeta på

Som företagare är du välkommen att kontakta Arbetsmarknadsstöd om du har möjlighet att erbjuda en praktikplats eller har behov av att anställa nu eller framåt.

Arbetsmarknadsstöd är en del av arbetsmarknadsenheten och fungerar som en länk mellan arbetssökande och arbetsgivare i Bergs kommun. Enheten erbjuder kommuninvånare stöd och hjälp att hitta en väg från arbetslöshet och vidare mot studier, praktik eller arbete.

Behöver du som företagare extra arbetskraft?

Verksamheten rullar på men tiden räcker inte riktigt till. Du skulle behöva hjälp men är inte redo att anställa. Känner du igen dig? Då kan du behöva extra arbetskraft!

Många av kommunens företagare ser ett behov att rekrytera inom den närmsta tiden men behöver bra handledning och support för matchning av rätt arbetskraft. För att hjälpa dig som företagare i rekryteringen finns Arbetsmarknadsenheten som består av Arbetsmarknadsstöd och Navigator.

Var modig och satsa på en person som kanske inte helt uppfyller din kravspecifikation, för vi på Arbetsmarknadsenheten kan hjälpa till att utveckla personens kompetens på olika sätt.

Så här fungerar det att ta emot en praktikant som sedan kan bli din nya medarbetare

Arbetsmarknadsstöd hjälper arbetssökande att hitta en plats att praktisera eller arbeta på och följer med på studiebesök. Du kan se praktikperioden som en lång och informativ anställningsintervju.

Under praktik- eller arbetsperioden finns vi tillgängliga för stöd och uppföljning, både för den arbetssökande och dig som arbetsgivare. Allt för att praktikperioden ska ge den arbetssökande så mycket kunskap och erfarenhet för att hen sedan ska vara redo för en ordinarie anställning. Vid uppföljningar samtalar vi om vad personen kan behöva bygga på, utveckla och öka sina kunskaper inom för att hen ska ha just den kompetens som du tycker är viktig.

De arbetssökande som kommer till Arbetsmarknadsstöd kan ha rätt till särskilt anställningsstöd, exempelvis introduktionsjobb, nystartsjobb, extratjänst, lönebidragsanställning eller praktik. Ett första steg in i Arbetsmarknadsstöd för de arbetssökande är att träffa en coach/vägledare på Navigator i Berg.

Navigator i Berg

Navigator i Berg är en frivillig verksamhet som riktar sig till dig som är från 16 år och uppåt samt är skriven i Bergs kommun.

Navigator är en frivillig verksamhet som riktar sig till kommuninvånare från 16 år och uppåt. Målet med verksamheten är att stötta arbetssökande på vägen mot ett arbete och en egen försörjning. Enheten samarbetar med bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och Socialtjänsten. Navigator gör en individuell kartläggning utifrån individens nuvarande situation och tar fram en plan för individens väg till sysselsättning eller studier.

Exempel på vad Navigator hjälper arbetssökande med:

  • Coaching - att stärka individens självtrygghet
  • Studie- & yrkesvägledning
  • Arbetsmarknadskurs
  • CV och personligt brev, intervjuträning
  • Kartlägga kompetenser, styrkor, utvecklingsområden och utmaningar.
  • Individuell planering utifrån individens behov och målsättning.

Verksamheten är belägen i gamla tingshuset i Svenstavik.

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Enligt skollagen (29 kap 9 §) så har alla kommuner ett ansvar att hålla sig informerade om vad 16-20-åringar gör, samt erbjuda lämpliga individuella åtgärder till dessa ungdomar. Detta gäller de ungdomar som inte fullföljt sina gymnasiestudier, och de som inte har påbörjat studierna av någon anledning. Navigator tar kontakt med de ungdomar som gör avbrott, du kan också själv ta kontakt!