Näringsliv

 • Besöksnäringsstrategi

  Besöksnäringen spelar en stor roll i kommunens utveckling. Många av kommunens innevånare lever av turismen, direkt eller indirekt. Tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer har vi tagit fram en strategi för besöksnäringens utveckling i kommunen. I dagsläget är arbetet i slutfasen med att få handlingsplanen för besöksnäringsstrategin godkänd.

 • Etablera företag i Bergs kommun

  Vi tror på småskalighet och stora visioner. Vi tror även på ett liv som ger utrymme för både livskvalitet och drömmar. I en liten kommun är det nämligen en förutsättning för utveckling och tillväxt. Här i Bergs kommun hittar du ett av Jämtlands starkast växande näringsliv där fler än 1300 företag driver Bergs näringsliv framåt. Välkommen till en kommun där tillväxt sker genom mod, drivkraft och engagemang!

 • Företagslots

  Företagslotsen hjälper dig som företagare i mötet med kommunens olika verksamheter. Vi kan ge dig vägledning och samordna dina kontakter inom kommunen.

 • Företagsregister

  I Bergs kommun finns ca 1300 företag. De största branscherna är jord- och skogsbruk, tillverkningsindustri, privat tjänstesektor och turism.

 • Företagsstöd, finansiering och rådgivning

  Information om företagsstöd, finansiering, rådgivning, kompetensutveckling och externa projektmedel.

 • Guldstjärnan

  Varje år utses Årets serviceföretag och Årets serviceperson i Bergs kommun!

 • Lokala nätverk

  Företagarföreningarna utgår från olika delar i kommunen och samverkar i egna frågor. Det lokala näringslivs- och utvecklingsarbetet bedrivs i nära samarbete med företagarföreningar och företagsgrupper i kommunen för att skapa tillväxt och sysselsättning i kommunen.

 • Mark och lokaler

  Se lediga kommersiella lokaler och mark i kommunen.

 • Näringslivskontorets nyhetsbrev

  Ungefär en gång i månaden skickar vi på Näringslivskontoret ut ett nyhetsbrev till dig som företagare.

 • Tillstånd, regler och tillsyn

  Information om tillstånd, regler och tillsyn som kan krävas av dig som företagare.

 • Upphandling och inköp

  Kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund samverkar via ett gemensamt upphandlingskontor i en gemensam upphandlingsnämnd.