Företagsregister

I Bergs kommun finns ca 1300 företag. De största branscherna är jord- och skogsbruk, tillverkningsindustri, privat tjänstesektor och turism.

I kommunens företagsregister kan man registrera sitt eget företag och därmed få tillgång till de nyhetsbrev som skickas ut av kommunen. Du registrerar ditt företag via länken under relaterat innehåll.