Företagslots

Ska du etablera eller utveckla en verksamhet? Behöver du få kontakt med olika funktioner inom kommunen? Då kan det vara aktuellt med ett lotsmöte. Vid ett lotsmöte får du möjlighet att träffa och skapa kontakt med flera olika funktioner inom kommunen på samma gång.

Avdelningar som kan komma att medverka vid ett lotsmöte:

  • Planenheten
  • Byggenheten
  • Miljöenheten
  • Livsmedelsenheten
  • Enheten för Alkohol och tobak

Om du vill starta eget företag i Bergs kommun hittar du information här:

Starta företag - Bergs kommun (berg.se) Länk till annan webbplats.

Du som företagare är alltid välkommen att kontakta näringslivskontoret, se kontaktuppgifter lite längre ner på den här sidan.

Har du redan inarbetade kontakter så kan du naturligtvis fortsätta att använda dessa.

Söka tillstånd

I vår tillståndsguide har vi samlat information om regler och tillstånd som du som företagare eller verksamhetsutövare kan behöva ha koll på.

Tillståndsguide