Företagsstöd, finansiering och rådgivning

 • Externa projektmedel och andra stöd

  Om ni har en idé men saknar pengar för det så kan projektmedel vara en lösning. De finns för att underlätta så föreningar, företag och ibland även enskilda personer ska få en möjlighet att göra verklighet av sina idéer.

 • Finansiering

  Läs mer om finansiering för företagare på denna sida.

 • Företagsstöd

  Här presenterar vi de olika stödformer som finns till utveckling av och investeringar i företag.

 • Rådgivning och kompetensutveckling

  Läs mer om rådgivning och kompetensutveckling för dig som företagare.

 • Starta eget

  Många personer startar eget företag i Bergs kommun varje år och det har resulterat i att det finns ca 1300 aktiva företag i kommunen. Dessutom finns det mer än 500 jord- och skogsfastigheter med verksamhet. De flesta är små företag och finns inom de flesta branscher som service, handel, turism, jord och skog.

 • Timbanken

  Timbanken är ett stöd för dig som vill utveckla ditt företag. Region Jämtland Härjedalen och alla kommuner i regionen vill underlätta för små och medelstora företag i sin tillväxt. Här finns möjlighet för alla företag att få stöd, särskilt de mindre.