Rådgivning och kompetensutveckling

Läs mer om rådgivning och kompetensutveckling för dig som företagare.

ALMI Företagspartner

ALMIs vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Deras affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.

ALMI Innovation

Innovation är en affärsenhet inom Almi Företagspartner, som är specialiserade på att hantera idéer på ett tidigt stadium. Man har lång erfarenhet inom detta område och hit kan du vända dig i förvissning om att din idé behandlas med sekretess. Rådgivning, bedömning av idén och hjälp att söka ekonomiskt stöd och finansiering är några av de saker du kan få hjälp med. Bland annat finns Innovationscheckar, 50 000 kr med egen tid som medfinansiering.

ALMI Produktutveckling

Är du företagare och vill utveckla nya varor och tjänster? Varje företags ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga varor eller tjänster. Detta ställer stora krav på alla delar av organisationen. Goda idéer ska omsättas till konkreta produkter. Med hjälp av detta program kan ALMI förmedla kunskaper om strategier och metoder för planering och genomförande av produktutveckling.

Om ditt företag ska produktutveckla kan "Produktutveckling i små företag — varor och tjänster" vara aktuellt för er! För tjänsteutveckling kan företaget erhålla mellan 50 000 — 800 000 kr. För varuutveckling gäller 100 000 — 800 000 kr.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen I Region Jämtland Härjedalen vänder sig till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag. De ger opartiska råd och hjälper dig att hitta den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar.

Du kan bland annat få råd om hur du kan göra för att

  • minska energianvändningen i din lokal
  • sänka energikostnader
  • optimera uppvärmnings- eller ventilationssystem
  • få en mer energieffektiv lokal genom bättre fönster, isolering, belysning med mera
  • producera förnybar el med exempelvis solceller
  • ställa om till hållbara transporter, dags för elbil eller elcykel?
  • söka eventuella investeringsstöd.

Energi- och klimatrådgivningens webbplats i Jämtland Länk till annan webbplats.

Kontakta rådgivningen via energirad@regionjh.se eller 063 -14 76 80.