Finansiering

Läs mer om finansiering för företagare på denna sida.

Almi lån

Till Almi kan du vända dig när du har svårt att finna finansiering som täcker hela ditt behov. Almi kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvillig finansiering och erbjuder flera finansieringsformer:

  • Förstudiemedel — Förstudiemedel för att verifiera innovativa idéer i projektfasen.
  • Företagslån — Lån för företag med upp till 250 anställda.
  • Mikrolån — För företag med mindre kapitalbehov.
  • Innovationslån — För utveckling av innovationsprojekt.
  • Exportfinansiering — För företag med exportsatsningar.
  • Tillväxtlån — För innovativa små och medelstora företag.

Läs mer på de olika låneformerna på almi.se Länk till annan webbplats.

Almi invest

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Till skillnad från många andra riskkapitalbolag kan man investera i de flesta branscher.

Läs mer om ALMI Invest på almi.se Länk till annan webbplats.

Almi invest Greentech

Almi Invest GreenTech är en riskkapitalfond som riktar sig mot innovativa små och medelstora företag vars produkter och tjänster bidrar till reducering av klimatgaser. Huvudsyftet med fonden är att överbrygga det marknadsgap som finns mellan efterfrågan och tillgång på riskkapitalinvesteringar som finns bland små och medelstora företag inom energi- och miljösektorn som en följd av bland annat svårbedömda risker och långa kommersialiseringsprocesser.

Fonden är öppen för investeringar inom en rad olika områden som exempelvis förnyelsebar energi, smarta nät, biogas, agritech, avancerade miljövänliga material och sensornätverk.

Medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Almi Invest, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Läs mer om GreenTech på almi.se Länk till annan webbplats.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrland, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Man är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Läs mer på norrlandsfonden.se Länk till annan webbplats.