Förråd

De flesta av våra lägenheter har separata förråd.

För att förebygga inbrott rekommenderar vi att du inte förvarar värdefulla saker i ditt förråd. Om du har ditt förråd i källaren, tänk på att inte ställa dina saker direkt på golvet eftersom golv i källare ofta blir fuktiga.

Av säkerhetsskäl får du inte förvara motorfordon eller brandfarliga ämnen i förrådet.