Tillträde till din nya bostad

Du får tillträde till din lägenhet och kan flytta in tidigast den dag som avtalet börjar gälla. För att hämta nycklarna behöver du boka en tid hos vår kundtjänst.

Om första avtalsdagen är en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in den första vardagen därefter.

Du är välkommen att hämta nycklarna från klockan 12.00 på tillträdesdagen och behöver boka en tid för utlämning av nycklar, läs mer på sidan Nycklar och lås.

Kontrollera lägenheten vid inflytt

Innan du flyttar in har vi gjort en besiktning av din lägenhet. När du flyttar in i en lägenhet behöver du kontrollera att lägenheten är ordentligt städad och inte har några andra fel.

Om du upplever att din lägenhet inte är ordentligt städad när du flyttar in behöver du kontakta oss så fort som möjligt.

Om du upptäcker andra fel i din lägenhet behöver du anmäla det till oss inom 8 dagar. Efter det övertar du själv ansvaret för eventuella skador.