Teckna en hemförsäkring

Om en olycka skulle ske är det är viktigt att du som hyresgäst har en egen hemförsäkring.

En hemförsäkring skyddar ditt hem vid bland annat inbrott, vattenläckage och brand. Den täcker även de skador som du orsakar och därmed är ansvarig för. Kontrollera att hemförsäkringen gäller för alla i familjen och hushållet.

Bergs Hyreshus försäkring täcker bara skador på själva byggnaden och inte dina personliga ägodelar. Därför är hemförsäkring ett bra skydd för dig och ditt hem.