Parkering

Parkering med bilar parkerade på sidorna

Som hyresgäst hos oss kan du hyra parkeringsplats, carport eller garageplats.

Om du vill hyra en parkeringsplats kontakta vår kundtjänst.

Parkeringsplatser finns i anslutning till varje bostadsområden och finnas att hyra med eller utan eluttag. Tillgång till carport och garage varierar. Skriftliga kontrakt upprättas för alla typer av parkeringsplatser.

Du ansvarar själv för skottning och sandning av din parkeringsplats.

Besöksparkering

Besöksparkeringarna är till för de som besöker er hyresgäster och där kan dina gäster parkera i upp till 24 timmar.

Att tänka på när du använder motorvärmare

Lämna inte kvar motorvärmarsladden i uttaget när inte bilen är inkopplad.

Om en säkring går sönder betyder det oftast att anslutningssladden är trasig eller att säkringen har blivit överbelastad.