Avfall och återvinning

Vatten och Miljöresurs ansvarar över all kommunal verksamhet som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning i Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner.

Vatten och Miljöresurs är ett kommunalt aktiebolag som ägs till lika delar av Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner. Bolaget bildades för att klara framtida utveckling inom VA- och miljöområdet, som till exempel att rusta åldrande anläggningar, leva upp till ökade miljökrav, klimatanpassning och framtida investeringsbehov.

Vatten och miljöresurs Länk till annan webbplats. kan du se när våra återvinningscentraler är öppna, om sophämtningen är ändrad på grund av helgdagar och vilka driftstörningar som pågår och är åtgärdade. Du kan också ansöka om ägarbyte, anmäla autogiro eller nytt vatten och avlopp och om vi inte har tömt ditt sopkärl.

Kontakta Vatten och Miljöresurs

Vatten och Miljöresurs tar emot frågor om kommunalt vatten och avlopp, slamtömning, sophämtning och avfall på telefon 010-251 53 15. Vatten och miljöresurs  Länk till annan webbplats.

Kompostera hushållsavfall

Att kompostera matavfall hemma är bra både för din trädgård och för miljön. Om du vill börja kompostera hushållsavfall hemma ska du anmäla det till miljö- och byggnämnden.

Den som komposterar får helt gratis en näringsrik gödning och jordförbättring till sin trädgård. Genom att kompostera ditt eget hushållsavfall bidrar du också en bättre miljö och hjälper till att minska sopberget. Avfall som lämpar sig bra för kompostering är organiskt avfall i form av till exempel matrester och likartat köksavfall, te- och kaffesump, hushållspapper, trädgårdsavfall och vissa sorters kattsand.

Har du frågor om kompostering är du välkommen att kontakta miljö- och byggavdelningen.

Kompostera trädgårdsavfall

Du behöver inte anmäla kompostering av trädgårdsavfall till kommunen. Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall som gräs, löv och liknande i hela kommunen, så länge komposteringen inte orsakar olägenhet för andra eller för miljön.

Du får elda mindre mängder trädgårdsavfall som inte kan komposteras, men bara om det inte råder eldningsförbud, och om du eldar på ett sådant sätt att olägenhet för omgivningen inte uppstår.

Anmäla kompostering av hushållsavfall

För att få börja kompostera hushållsavfall hemma måste du anmäla till kommunen att du ska anlägga en kompost. Det kostar ingenting att anmäla detta.

Anmäla kompostering av matfall. Länk till annan webbplats.

Om du inte kan eller vill använda e-tjänsten, kontakta miljö- och byggavdelningen för att anmäla via blankett.

I din anmälan ska du bland annat ange

  • Ditt val av kompost, typ, märke och volym.
  • Placering av komposten på din fastighet.

Tänk på att komposten inte får medföra några störningar för dina grannar. Komposteringsråden nedan kan vara till hjälp att hitta lämplig plats, storlek och utformning av din kompost.

Hemkompostering på Avloppsguidens hemsida Länk till annan webbplats.

Vad händer när jag skickat in min anmälan?

Efter att du anmält till oss så registrerar vi din anmälan i vårt ärendehanteringssystem, bland annat för att kunna ha som underlag vid eventuella klagomål.

Du som sökande får en bekräftelse på att vi har tagit emot din anmälan. När du får denna bekräftelse går det bra att påbörja komposteringen.

Vatten och miljöresurs får listor av oss på anmälda komposter och kör därmed inte ut något brunt avfallskärl till de som anmält egen matavfallskompost.

Anmälan om kompostering är bunden till dig som sökande.

Råd om kompostering

Val av lämplig behållare

Kompostering av matavfall på fastighet ska ske i skadedjurssäker isolerad behållare. Komposten ska anordnas och skötas enligt tillverkarens anvisningar och så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Om du ska kompostera matavfall året runt behöver du ha en speciell behållare för kompostering av matavfall. Det finns många att välja mellan. Läser du på ordentligt kan du även bygga kompostbehållaren själv.
Kompostbehållaren ska vara isolerad men inte lufttät. Botten ska vara tät eller ha ett finmaskigt nät (max 5-6 mm) som hindrar djur från att komma åt avfallet. En kompostbehållare kan ha ett eller flera fack. Fler fack underlättar för komposten att mogna.
I en stillastående behållare måste du röra om då och då för att ventilationen – syretillförseln – ska bli tillräcklig och komposteringen jämn. Det finns också rörliga behållare där innehållet luftas genom att trumman roteras. När du rör om i komposten minskar risken för lukt.

Hur stor ska kompostbehållaren vara?

En tumregel är att minsta storlek på kompostbehållaren bestäms efter antalet personer i hushållet.

  • Isolerad - minst 50 liter/person
  • Roterande och isolerad - minst 25 liter/person

Den nya kompostjorden ska användas på fastigheten.

Placering av kompostbehållaren

Placera komposten minst fem meter från fastighetsgränsen. Tänk på att komposten inte får medföra störningar och olägenheter för dina grannar. Det är därför bra om du pratar med dina grannar om en lämplig placering av komposten innan du lämnar in din anmälan.

Komposten bör vara placerad i skugga, gärna i ett avsides hörn av tomten med ett gott avstånd till uteplatser och andra vistelseplatser på tomten. Förutom att röra om i komposten så att den är luftig i konsistensen, kan du tillföra kompostströ om komposten är fuktig. Är komposten torr, kan du vattna den. En rätt skött kompost luktar i princip inget alls.


Vad händer om någon störs av min kompost?

Störningar som vanligtvis förekommer vid kompostering är att det uppstår lukt och drar till sig skadedjur. Det är därför bra om du pratar med dina grannar innan du börjar kompostera och placerar komposten på en lämplig plats.

Berg och Härjedalens gemensamma miljö- och byggavdelningen utreder klagomål utifrån miljöbalken. Detta innebär att om någon upplever störningar från din kompost så kan de lämna in ett klagomål till oss. Om klagomålet bedöms vara befogat tar vi ut en handläggningsavgift av dig för den tid som har lagts ner i ärendet.

Har du frågor gällande avfallskärl, den så kallade bruna tunnan?

Om du har frågor gällande avfallskärl, den så kallade "bruna tunnan" eller liknande? Kontakta Vatten och miljöresurs Länk till annan webbplats.