Vatten och avlopp

 • Dricksvatten

  Rent vatten är för många av oss så naturligt och självklart att vi sällan tänker på att det är förutsättningen för allt liv och även människans viktigaste livsmedel.

 • Enskilt avlopp

  Har du fastighet utanför tätbebyggt område utan möjlighet att ansluta till kommunalt, då kan du ha ett enskilt avlopp, antingen själv eller tillsammans med grannar. För att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver man göra en ansökan till Miljö och bygg.

 • Enskilt vatten

  Det är viktigt att du som har en egen brunn eller eget upptag av ytvatten kontrollerar ditt dricksvatten. Som brunnsägare ansvarar du själv för ditt dricksvatten i stor utsträckning. Miljö- och byggavdelningen kan ge råd om brunnsvattenkvalitet eller om det finns misstanke om att vattnet kan vara en hälsorisk.

 • Kommunalt vatten och avlopp

  Frågor om kommunalt vatten, avlopp och slamtömning hanteras av det kommunala bolaget Vatten och Miljöresurs. Bolaget drivs i samverkan mellan Bergs, Härjedalens och Bräcke kommuner.

 • Oljeavskiljare

  Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet eller dagvattennätet behövs en oljeavskiljare. Detta gäller vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och skrotverksamhet eller liknande verksamheter.