Dricksvatten

Rent vatten är för många av oss så naturligt och självklart att vi sällan tänker på att det är förutsättningen för allt liv och även människans viktigaste livsmedel.

Bergs kommun arbetar kontinuerligt för att både upprättahålla en god kvalitet på det vatten vi själva producerar i våra kommunala vattenverk, och agerar också som tillsynsmyndighet och kontrollerar så att andra producenters dricksvatten håller god kvalitet.

Kommunalt dricksvatten

I Bergs kommun är det vårt kommunala bolag Vatten och Miljöresurs som ansvarar för driften av de kommunala vattenverken. Vatten och Miljöresurs ansvarar för kommunalt vatten i både Bergs och Härjedalens kommuner, från totalt cirka 40 vattenverk.

Vatten och Miljöresurs tar regelbundet prover på vattnet, så kallad egenkontroll, och vidtar också åtgärder om brister upptäcks.

Läs mer om kommunalt vatten på Vatten och Miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats.

Enskilt dricksvatten, egen brunn

För dig som har enskilt dricksvatten, så kallad egen brunn, ställs också krav på kontroll.

Information om dricksvatten från enskilda brunnar finns på våra sidor om vatten och avlopp.

Läs mer om enskilt vatten

Information för dricksvattenproducenter

Du som har ett eget vattenverk, en vattenförening eller tillhandahåller dricksvatten till kommersiella verksamheter eller livsmedelsverksamheter kan omfattas av regelverket för dricksvatten, dricksvattenföreskrifterna.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och omfattas därför av en rad krav som gäller för dig som har ett vattenverk, en vattenförening eller tillhandahåller vatten till kommersiella verksamheter eller till livsmedelsverksamheter.

Kontakta gärna miljö- och byggavdelningen om du har frågor om vad som gäller för dig och din verksamhet.

Vattenföreningar, större vattentäkter eller enskilda brunnar hos livsmedelsföretag

Dricksvattenföreskrifterna gäller för vattenverk som;

  • tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
  • alla enskilda brunnar som förser livsmedelsföretag med vatten (såsom caféer, restauranger, campingar, servicehem, friluftsanläggningar, kyrkor).

Om man hanterar vatten enligt ovanstående punkter ska man följa Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Vattenverk, vattenföreningar och kommersiell verksamhet

Ett vattenverk som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras hos Miljö- och byggnämnden samt riskklassas och kontrolleras enligt samma regler som gäller för livsmedelsverksamheter.

Även vattenföreningar, vattenverk och enskilda brunnar som distribuerar vatten till någon form av kommersiell verksamhet eller livsmedelsverksamhet (även inom primärproduktion) räknas som livsmedelsverksamhet. Den som vill starta en sådan verksamhet måste anmäla detta till kommunen.

Läs mer om livsmedelsverksamhet