Energi och uppvärmning

  • Energirådgivning

    Det finns många olika sätt att värma upp sitt hus och alla har sina fördelar och nackdelar. Här hittar du information som rör bland annat energirådgivning, cisterner, värmepumpar och vedeldning inomhus.

  • Vindkraft

    I Bergs kommun finns för närvarande 36 stycken vindkraftverk och ytterligare är under tillståndsprövning. Vindkraft är en förnyelsebar energikälla och en utbyggnad kan bidra till att uppfylla fler miljökvalitetsmål.

  • Värmepump

    Om du ska installera bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme eller ytvattenvärme, alternativt ändra din befintliga anläggning, måste du först lämna in en anmälan detta till kommunen. Ska din värmepump installeras inom ett vattenskyddsområde behöver du ett särskilt tillstånd.