Kommunalt vatten och avlopp

Frågor om kommunalt vatten, avlopp och slamtömning hanteras av det kommunala bolaget Vatten och Miljöresurs.

Om du har frågor om driftstörningar i det kommunala vattennätet, slamtömning, eller vill felanmäla kommunalt vatten och avlopp, vänd dig till Vatten och Miljöresurs, kontaktuppgifter finns nedan.