Starta och driva förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Förskolors och skolors inomhusmiljö är viktig för att barnen ska må bra. Du som tänkt starta eller driva skolverksamhet i någon form ska alltid anmäla detta till kommunen. Du måste också anmäla om du ska göra vissa förändringar i befintlig skolverksamhet.

Bergs och Härjedalens kommuners gemensamma miljö- och byggavdelning har tillsyn över förskolor och skolor där vi bland annat kontrollerar hur ventilation, städning och hygienrutiner fungerar för att skapa en hälsosam miljö för barnen.

Riktlinjer för att starta och bedriva verksamhet

Bergs kommun har antagit riktlinjer för att starta och bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I riktlinjerna kan du läsa om vilka krav och förutsättningar som gäller för att din verksamhet ska bli godkänd.

Riktlinjer för att starta och bedriva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Bergs kommun Pdf, 360.8 kB.

Förskolor och skolor är anmälningspliktiga

Både privata och kommunala förskolor, skolor och fritidshem är anmälningspliktigt. Det betyder att du som verksamhetsutövare ska anmäla start av eller förändringar i befintlig verksamhet i förskola, skola eller fritidshem. Anmälan ska vara oss tillhanda minst sex veckor innan du startar eller innan förändringen träder i kraft.

För att anmäla, kontakta miljö- och byggavdelningen. Du kan också kontakta oss om du har frågor kring anmälan, eller övriga frågor om hälsoskyddstillsynen.

Kommunens tillsynsarbete

Eftersom barn är en känslig grupp så har kommunens hälsoskyddsinspektörer regelbunden tillsyn på förskolor och skolor. Det finns många områden som påverkar barnens inomhusmiljö. Man brukar därför fokusera på en eller ett par områden vid varje tillsyn för att kontinuerligt förbättra och kvalitetssäkra inomhusmiljön. Här är några exempel på vad man brukar titta på:

  • Egenkontroll
  • Städning
  • Ventilation
  • Underhåll
  • Hygienrutiner
  • Kemikalier i leksaker och andra material som barnen kommer i kontakt med

Egenkontroll - för en bättre miljö

Egenkontrollen är verksamhetens egna rutiner för att säkerställa en bra inomhusmiljö. Krav på egenkontroll för verksamheter med påverkan på människors hälsa och miljön regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Med en bra och fungerande egenkontroll kan man upptäcka brister i verksamheten och lokalerna innan de orsakar stora skador eller hälsoproblem. Med en bra egenkontroll kan skolledaren även visa, för såväl tillsynsmyndigheten som föräldrar, barn och personal, att verksamheten är miljö- och hälsomässigt kvalitetssäkrad.

Verksamhetskontroll och egenkontroll enligt miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen