Språk- och kulturinventering

Gïele- jïh kultuvre-goerehtalleme

Evelina Solsten från Tåssåsens sameby matar en ren med lav. Bilden är tagen 2018.

Evelina Solsten från Tåssåsens sameby matar en ren med lav. Bilden är tagen 2018.

Vi vill veta vilka nationella minoriteter, språkkompentenser och behov som finns inom Bergs kommun, Bïerjen tjïelte. Inventeringen är frivillig, men ditt svar är värdefullt och hjälper oss att vara ett aktivt samiskt förvaltningsområde. Vi vill möta och tillgodose de behov som faller inom ramen av lagen om nationella minoriteter och minoritetssspråk.

Bergs kommun/Bïerjen tjïelte ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samiska språk och samisk kultur har ett förstärkt skydd. Vi ska:

  • informera de nationella minoriteterna om lagen
  • ge inflytande till och samråda med de nationella minoriteterna
  • skydda/främja de nationella minoriteternas språk och kultur, med ett särskilt fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid efterfrågan och på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuda förskola och äldreomsorg på samiska vid efterfrågan.

Syftet med språk- och kulturinventeringen är att inventera vilka nationella minoriteter, språkkompetenser samt vilka behov som finns i Bergs kommun/Bïerjen tjïelte. Ditt svar är frivilligt, men när du som berörs av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk fyller i enkäten, hjälper du oss att vara ett aktivt samiskt förvaltningsområde. Därför är ditt svar värdefullt. Det hjälper oss att leva upp till lagens åtagande och förverkliga dina rättigheter.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2009:724, skyddar och främjar Sveriges nationella minoriteter; samer (även urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer. Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2009:724 Länk till annan webbplats.

Hur vi behandlar enkätsvaren

Alla svar som kommer in behandlas anonymt och konfidentiellt.

Ansvarig för enkäten

Jeanette Kråik, samisk koordinator, saemien iktedäjja

Telefon: 072 - 723 30 54

E-post: bergs.kommun@berg.se